728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / สรุปรายชื่อผู้สมัครสมาชิกผู้แทนราษฎร จังหวัดเลย

สรุปรายชื่อผู้สมัครสมาชิกผู้แทนราษฎร จังหวัดเลย

สรุปรายชื่อผู้สมัครสมาชิกผู้แทนราษฎร จังหวัดเลย
สวัดดีครับ ช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงหาเสียงของผู้สมัคสมาชิกผู้แทนราษฎร ผมจึงเอารายชื่อผู้สมัครมาให้ดูกันว่ามีใครเป็นใครหน้าใหม่หน้าเก่า เผื่อใครที่ยังตัดสินใจไม่ได้ และอย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันด้วยนะครับในวันที่ 3 กรกฏาคม 2554 นี้
     วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เป็นวันสุดท้ายของการรับสมัคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้ง ๔ เขตของจังหวัดเลย มีผู้สมัครทั้ง ๔ เขต จำนวน ๒๓ คน และมี ๑๐ พรรคการเมือง ที่ลงชิงชัยในการเลือกตั้งครั้งนี้ สำหรับวันเลือกตั้งล่วงหน้า กำหนดวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ แลวันเลือกตั้งจริง วันที่ ๓ กรกฏาคม ๒๕๕๔


เขต 1 (พรรคภูมิใจไทย-นายวสันต์ สังขทรัพย์)  (พรรคเพื่อไทย-นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข)  (พรรคประชาธิปัตย์-นายฉัตรชัย ลีกระจ่าง) (พรรคความหวังใหม่-นายธนาพล พลภักษ์ดี)  (พรรครักสันติ-นายธณน  นียะโมสถ)  (พรรคพลังคนกีฬา-นายบุญส่ง คดสูงเนิน)  (พรรคกิจสังคม-นายธีฑัต อินทรจันทร)  (พรรคชาติไทยพัฒนา-นางศิริพร พลทอง)

เขต 2 (พรรคภุมิใจไทย-นายชูศักดิ์ บัวระภา)  (พรรคเพื่อไทย-นางนันทนา ทิมสวรรณ)  (พรรคประชาธิปัตย์-นายพินิจ สิทธิโห)  (พรรคแทนคุณแผ่นดิน-นายสง่า พลสงคราม)  (พรรคความหวังใหม่-นายวุฒิชัย  กุลทอง)  (พรรคพลังคนกีฬา-นายหวัน แก้วยาศรี) (พรรคกิจสังคม-นายหาญศึก ทาโบราณ)

เขต 3 (พรรคภูมิใจไทย-นายสิทธิชัย  สิทธิรัตน์)  (พรรคเพื่อไทย-นางเปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข)  (พรรคประชาธิปัตย์-นายอดุลย์เดช ติยะบุตร)  (พรรคชาติไทยพัฒนา-นางศุภกร  มหานาม)  (พรรคพลังคนกีฬา-นายสุพจน์  ขวัญดี)  (พรรคความหวังใหม่-นายสุวัตร  เนาวราช)  (พรรคเพื่อนเกษตรกรไทย-นายธีระวุธ  คำนิมิต)  (พรรคกิจสังคม-นายนาวิน วังคีรี)

เขต 4 (พรรคภูมิใจไทย-นายธรรมนูญ  ภาคธูป)  (พรรคเพื่อไทย-นายวันชัย บุษบา)  (พรรคประชาธิปัตย์-ดร.สุวิชญ์ โยทองยศ) (พรรคความหวังใหม่-นายพีระศักดิ์  สาระวงษ์)  (พรรคพลังคนกีฬา-บุญชู สอนพรหม)

ข้อมูลจาก http://www.linkloei.com
---Advertisement---