728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / พิธีล้างองค์พระธาตุศรีสองรัก ปี 2554 วันที่ 15/5/54

พิธีล้างองค์พระธาตุศรีสองรัก ปี 2554 วันที่ 15/5/54

พิธีล้างองค์พระธาตุศรีสองรัก ปี 2554 วันที่ 15/5/54 

        พิธีล้างองค์พระธาตุศรีสองรัก ปี 2554โดยในปีนี้ได้รับเกียรติคณะกรรมการสมาคมไทย-ลาว โดย ดร.บ่อแสงคำ วงดาลา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรม ประธานสมาคมลาว-ไทยเพื่อมิตรภาพ และ ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ประธานสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ และนายวิทวัส ศรีวิหคเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวียงจันทน์ พร้อมคณะมาร่วมงานและร่วมสักการะพระธาตุศรีสองรัก พร้อมกับนำการแสดง "กายะสิน" จาก สปป.ลาว มาร่วมแสดงในงาน ประกอบกับเป็นโอกาสอันดีที่ไทยกับลาวนั้นมีความสัมพันธ์ทางการทูตเป็นปีที่ 60 และในวันนั้นจะเป็นวันคล้ายวันสถาปนากรุงเวียงจันทน์ ของ สปป.ลาว ที่สร้างพร้อมกับองค์พระธาตุศรีสองรักของประเทศไทย ที่มีความแน่นแฟ้นมาร่วม 450 ปี

    วันนี้ (15 พ.ค.54 ) ซึ่งเป็นวันที่ 2 ของงานพระธาตุศรีสองรัก โดย มีนายพิสุทธิ์ บุญยพรรณพงศ์ นายอำเภอเมือง สกลนคร (อดีตนายอำเภอด่านซ้าย) มาร่วมงาน พ.ต.อ.จักรภพ ท้าวฤทธ์ ผกก.สภ.ด่านซ้าย จ.เลย  หน่วยงานราชการ เจ้าหน้าที่ พี่น้องประชาชนทั้งไทย-ลาว และนักท่องเที่ยว มาร่วมล้างพระธาตุเป็นจำนวนมาก โดยจะมีพิธีล้างพระธาตุ มีแห่งเดียวของประเทศ ที่ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นเวลากว่า 450 ปี ตั้งแต่มีการสร้างพระธาตุ โดยจะมีนายถาวร เชื้อบุญมี (เจ้าพ่อกวน) ซึ่งเป็นผู้นำในการทำพิธีล้างองค์พระธาตุ และคณะพ่อแสน (ผู้ช่วยเจ้าพ่อกวน) อีกจำนวน 19 คน โดยทำพิธีขอขมาพระธาตุ จากนั้นจะปีนขึ้นไปบนพระธาตุ พร้อมด้วยคณะพ่อแสน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อล้างทำความสะอาดองค์พระธาตุ และตบแต่งด้วยสีขาวและสีทอง
     เจ้าพ่อกวนถาวร เชื้อบุญมี ผู้นำวัฒนธรรมหรือผู้นำทางจิตวิญญาณของเมืองด่านซ้าย กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า สำหรับพระธาตุศรีสองรัก ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2103 แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2106 นับเป็นเวลา 451 ปีตั้งแต่มีการก่อสร้างและ 448 ปีนับแต่เริ่มมีการสมโภชครั้งแรก ในรัชสมัยของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยา และพระเจ้าไชยเชษฐา แห่งกรุงศรีสัตนาคนหุต พระธาตุศรีสองรัก นับเป็นโบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสักขีพยานแห่งการทำสัญญาพระราชไมตรีและเครื่องหมายเขตแดนระหว่างสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยา และพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช แห่งกรุงศรีสัตนาคนหุต งานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ถือเป็นงานประเพณีและพิธีกรรมที่สำคัญของชาวอำเภอด่านซ้าย และประชาชนทั่วไปได้รำลึกถึงประจักษ์พยานในสัจจะและไมตรีแห่งบูรพกษัตริย์ 2 ราชอาณาจักร พระธาตุศรีสองรัก จึงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยและชาวลาวให้ความเคารพนับถือมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
     โดยประชาชนหรือนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาสักการะองค์พระธาตุศรีสองรัก มีข้อห้ามอยู่อย่างคือห้ามใส่เสื้อผ้า "สีแดง" หรือสิ่งของที่มีสีแดง เข้าไปบริเวณองค์พระธาตุ ด้วยเหตุผล"พระธาตุศรีสองรัก" เป็นพระธาตุที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสักขีพยาน ในความรัก ความสามัคคี ระหว่างพี่น้องไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาตั้งแต่สมัยโบราณ "สีแดง" อาจเปรียบเสมือนเหมือน "เลือด" ที่เป็นสีแห่งการสูญเสียของการทำสงคราม ดังนั้น คนโบราณจึงมีการห้ามไม่ให้ผู้ที่สวมเสื้อผ้าสีแดง เข้าไปบริเวณองค์พระธาตุ จนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบมาจนถึงปัจจุบัน
     ส่วนสุภาพสตรีหรือบุคคลที่ใส่เสื้อสีแดงมา จะไม่อนุญาต ขึ้นไปบริเวณพระธาตุโดยเด็ดขาด แต่จะให้อยู่บริเวณรอบพระธาตุด้านล่างเท่านั้น แต่สามารถจะฝากน้ำสะอาดที่นำมาจากบ้าน ให้บุคคลอื่นหรือญาติพี่น้อง ไปสรงน้ำองค์พระธาตุแทนได้ จากนั้นจะพากันรองน้ำที่ไหลลงมาจากการล้าง นำใส่ภาชนะกลับบ้าน ไปอาบให้บุตรหลาน เชื่อว่าเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ให้สามารถดำเนินด้วยความผาสุกต่อไป ในวันนี้มีผู้นับถือและศรัทธามาร่วมงานราว 3,000 คน

ข้อมูลจาก http://www.sueissaraloei.com 
---Advertisement---