728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / นักท่องเที่ยวนับหมื่น ร่วมงานประเพณีบุญหลวง ผีตาโขนเมืองด่านซ้าย เงินสะพัด กว่า 35 ล้านบาท

นักท่องเที่ยวนับหมื่น ร่วมงานประเพณีบุญหลวง ผีตาโขนเมืองด่านซ้าย เงินสะพัด กว่า 35 ล้านบาท

นักท่องเที่ยวนับหมื่น ร่วมงานประเพณีบุญหลวง ผีตาโขนเมืองด่านซ้าย เงินสะพัด กว่า 35 ล้านบาท เมื่อ วันที่ 1 ก.ค. 2554 ณ บริเวณถนนพระแก้วอาสา หน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
นายสมชาย เสียงหลาย  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “งานประเพณีบุญหลวง และการละเล่นผีตาโขน” ซึ่ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย จัดขึ้นในวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2554 มีประชาชนร่วมนักนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  ร่วมงานนับหมื่นคน งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน เป็นประเพณีที่รวมเอา “งานบุญพระเวส” ( ฮีตเดือนสี่ ) และ“งานบุญบั้งไฟ” (ฮีตเดือนหก) เข้าไว้เป็นงานบุญเดียวกัน ในงานบุญหลวงนี้จะมีขบวนแห่ ที่สร้างสีสันตื่นตาและจังหวะเร้าใจของ “ผีตาโขน” หรือ “ผีตามคน” หน้ากากที่มีลักษณะเด่นของศิลปะการแต่งแต้มลวดลาย และสีสันที่งดงาม สำหับขบวนแห่นั้น มีผีตาโขนใหญ่ร่วมขบวน 1,400 คนและผีตาโขนเล็ก 8,400 คน นางอัจพรรณ บุญเจริญ ผู้อำนวนการ ททท.สำนักงานเลย เปิดเผยว่า  ในด้านของการพัฒนา
เศรษฐกิจเมืองด่านซ้ายในช่วงงานดังกล่าวในปีนี้
ได้เชิญประเทศเกาลีใต้เดินทางมาร่วมงานพร้อมวาดภาพหน้ากากผีของเกาหลีและชาวด่านซ้ายก็วาดภาพหน้ากากผีตาโขน แสดงในครั้งนี้ด้วย ซึ่งมีคณะทัวร์ที่จองที่พักไว้แล้วจาก เนเธอร์แลนด์ อเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส และ ญี่ปุ่น ประเทศละ 2 กลุ่มทัวร์ด้วยกัน สำหรับมูลค่าเงินที่สะพัดเข้าในช่วงงานผีตาโขนจำนวน 2 วัน ทราบจากนายบรรพรต  ยาฟอง นายอำเภอด่านซ้าย ว่าในปี 2553 ที่ผ่านมา ในช่วงเดี่ยวกัน วันที่ 26-27 มิ.ย. มีนักท่องเที่ยว ชาวไทยกว่า 50,000 คน คิด 500บาท/คน/วัน)รวม 25 ล้านบาท และชาวต่างประเทศ 1,000 คน รวม 1 ล้านบาท หรือ (1,000บาท/คน/วัน) จึงคาดว่าในปีนี้ จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวและประชาชนเข้าร่วมงานมากกว่าทุกปีคือประมาณ 35,000 คน จะมีมูลค่าประมาณ 35 ล้านบาท

ภาพ : สุพิมล คำยิ่ง
ข่าว : อัมรินทร์ ชูฤทธิ์
จาก : linkloei.com
---Advertisement---