728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , แก่งคุดคู้ อำเภอเชียงคาน

แก่งคุดคู้ อำเภอเชียงคานแก่งคุดคู้ 
สถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ใน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ถ้าได้มาเที่ยวที่อำเภอเชียงคานแล้วที่จะไม่ไปไม่ได้ก็เห็นจะเป็นแก่งคุดคู้นี่แหละ เพราะมีความสวยงามเหมาะสำหรับถ่ายภาพวิวสวยๆแก่งคุดคู้อยู่ห่างจากตัวอำเภอเชียงคานออกไปประมาณ 3 กิโลเมตร แก่งคุดคู้เกิดจากการทอดตัวของแนวก้อนหินขนาดน้อยใหญ่ลงไปในแม่น้ำโขง ซึ่งช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม เป็นช่วงที่น้ำแห้ง ทำให้มองเห็นโขดหินและเกาะแก่งได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และยังมีหาดทรายที่สวยงาม และยังมองเห็นฝั่งลาวได้อย่างชัดเจนอีกด้วย หากมีนักท่องเที่ยวต้องการที่จะใช้บริการเรือก็มีเรือไว้บริการนักท่องเที่ยวด้วยนะครับ หน้าท่องเที่ยวของแก่งคุดคู้ก็จะเป็นวันสงกรานต์ จะมีผู้คนจากทั้งในจังหวัดเลย และ ต่างจังหวัดมาเที่ยวยังแก่งคุดคู้เป็นจำ

นวนมาก  แก่งคุดคู้และอำเภอเชียงคาน และยังมีร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกไว้ให้บริการ นักท่องเที่ยวอีกด้วย

---Advertisement---