728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / พระใหญ่ภูคกงิ้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

พระใหญ่ภูคกงิ้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

พระใหญ่ภูคกงิ้ว

พระใหญ่ภูคกงิ้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
พระใหญ่ภูคกงิ้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ตั้งอยู่ที่ภูคกงิ้ว หมู่ 4 บ้านท่าดีหมี ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย พระใหญ่ภูคกงิ้ว หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า พระพุทธนวมินทรมงคลลีลาทวินคราภิรักษ์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางลีลาประทานพร หล่อด้วยไฟเบอร์ผสมเรซิ่นสีทองมีความสวยงาม ซึ่งบริเวณที่ตั้ง พระใหญ่ภูคกงิ้วนี้สามารถมองเห็นแม่น้ำเหือง ที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขง และชาวบ้านจะเรียกว่าปากแม่น้ำ เหืองพระประธานหันด้านหน้าไปยังฝั่งประเทศลาวสามารถมองเห็นประเทศลาวได้อย่างชัดเจน และมองเห็นทั้ง แม่น้ำเหืองและแม่น้ำโขง ไปพร้อมๆกันได้อย่างสวยงาม 
ประวัติของพระใหญ่ภูคกงิ้ว หรือพระ พระพุทธนวมินทรมงคลลีลาทวินคราภิรักษ์ 

พระใหญ่ภูคกงิ้ว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้พระราชทานพร มหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงแก่พสกนิกร ในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยต่อเนื่องยาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ในจังหวัดเลย ได้พระราชทานโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อผลิตอาหารไว้ที่ ผาบ่าว-ผาสาว อำเภอวังสะพุง บริเวณ ผานาง-ผาเกิ้ง อำเภอเอราวัณ บริเวณภูคกงิ้ว อำเภอเชียงคานก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นประชาชน เป็นสุขต่อเนื่องตลอดมา
พระใหญ่ภูคกงิ้ว


พระใหญ่ภูคกงิ้ว

          ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว กองทัพภาคที่ 2 ได้พิจารณาเห็นว่าในมหามงคลซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบในปี พ.ศ. 2542 รวมทั้งในมหามงคลแห่งพระราชพิธิราชาภิเษกสมรส ครบ 50 ปี พ.ศ. 2543 สมควรที่จะสร้างพระพุธรูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ทั้งสองพระองค์เพื่อแสดงออก ถึงความจงรักภักดี เพื่อเป็นศูนย์รวมและเป็นที่ยึดเหนียวทางจิตใจ ของพุทธศาสนิกชน ในพิ้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสืบไป
พระใหญ่ภูคกงิ้ว

         กองทัพภาคที่2 จึงได้เชิญส่วนราชการภาครัฐ เอกชนร่วมกันสร้างพระพุทธรูปปางลีลาประทานพรขึ้น บริเวณภูคกงิ้ว บ้านท่าดีหมี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ได้อัญเชิญปฐวีธาตุอันศักดิ์สิทธิ์  จากพระธาตุพนม พระธาตุเชิงชุม พระธาตุบังพวน พระธาตุขามแก่น พระธาตุนาดูน พระธาตุศรีสองรัก มาบรรจุไว้ในฐานองค์พระพุทธรูป รวมทั้งได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานพระบรมสารีริกธาตุ มาบรรจุไว้ในพระเกศขององค์พระพุทธรูปด้วย


พระใหญ่ภูคกงิ้ว

            สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ได้ประธานนามพระพุทธรูปว่า  "พระพุทธนวมินทรมงคลลีลาทวินคราภิรักษ์" แปลความได้ว่า พระพุทธรูปปางลีลาประทานพรที่สร้างขึ้นเพื่อความเป็นศิริมงคลในรัชสมัยรัชกาลที่ 9


พระใหญ่ภูคกงิ้ว


พระใหญ่ภูคกงิ้ว

การเดินทาง
จากอำเภอเชียงคาน ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 2195 ไปทาง อำเภอท่าลี่ หลักกิโลเมตรที่ 19-20 และจะพบป้ายบอกทางไปพระใหญ่ภูคกงิ้ว ให้เลี้ยวขวาไปประมาณ 1 กิโลเมตร ก็จะพบปากแม่น้ำเหืองและพระใหญ่ภูคกงิ้ว


พระใหญ่ภูคกงิ้วพระใหญ่ภูคกงิ้วพระใหญ่ภูคกงิ้วพระใหญ่ภูคกงิ้ว
แผนที่ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
**********************
แชร์ได้จากในเว็บไซต์หรือในเพจเฟสบุ๊ค แต่ไม่อนุญาตให้ก๊อปปี้ภาพไปดัดแปลง หรือนำไปโพสใหม่


---Advertisement---