728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / เส้นทางการเดินทางไป เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง

เส้นทางการเดินทางไป เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง

เส้นทางคมนาคม
การเดินทางจากจังหวัดเลย  ไปยังที่ทำการเขตรักษาพันธุ์ภูหลวง  ออกเดินทางจาก อำเภอเมือง  จังหวัดเลย  ไปตามทางสายจังหวัดเลย – อำเภอภูเรือ  ระยะทางประมาณ  36  กิโลเมตรถึงบ้านสานตมแล้วเลี้ยวซ้ายที่บ้านสานตมไปอีก  18  กิโลเมตรจะถึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ระยะทางจากบ้านสานตมถึงโคกนกกระบา(หลังภูหลวง)28 กม.

 การเดินทางจากกรุงเทพฯ  ไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง  มี  2  เส้นทางคือ
 เส้นทางที่  1  กรุงเทพ – จังหวัดสระบุรี – อำเภอสีคิ้ว – จังหวัดชัยภูมิ – อำเภอภูเขียว – อำเภอชุมแพ – อำเภอภูกระดึง – อำเภอวังสะพุง – จังหวัดเลย  ระยะทางประมาณ  560  กม.

เส้นทางที่  2  กรุงเทพฯ – จังหวัดสระบุรี – จังหวัดเพชรบูรณ์ – อำเภอหล่มสัก – อำเภอหล่มเก่า – อำเภอด่านซ้าย – อำเภอภูเรือ – จังหวัดเลย  ระยะทางประมาณ  530  กม.
 สำหรับเส้นทางที่  2  ถ้าไม่เข้าถึงตัวจังหวัดเลย  เมื่อเดินทางผ่านอำเภอภูเรือไปตามเส้นทางเข้าจังหวัดเลยได้ระยะทาง  14  กิโลเมตร  จะถึงบ้านสานตมไปเป็นระยะทาง  18 กิโลเมตร  จะถึงที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง
ดูแผนที่ขนาดใหญ่คลิกที่รูป
ข้อมูลจาก : phuluang.org

---Advertisement---