728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / วัดโพธิ์ชัยมงคล ถิ่นกำเหนิดหลวงปู่แหวนสุจินโน

วัดโพธิ์ชัยมงคล ถิ่นกำเหนิดหลวงปู่แหวนสุจินโน

วัดโพธิ์ชัยมงคล ถิ่นกำเหนิดหลวงปู่แหวนสุจินโน
พุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป ส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่รู่ว่า หลวงปู่แหวน 
สุจินโน วัดดอยแม่ปั๋ง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดัง ที่คน ที่พุ?ศาสนิกชนทั่วไปรู้จัดดี และเคารพนับถือมากรูปหนึ่ง ถึงแม้ว่าหลวงปู่แหวน สุจินโน ท่านจะมรณภาพไปหลายปีแล้ว แต่ก็คงจะอยู่ในความจำของพุทธศาสนิกขนคนไทยมิรู้ลืม มาตราบจนทุกวันนี้

หลวงปู่แหวน สุจินโน ชาติกำเนิดของท่าน เดิมชื่อยาน รามศิริ ท่านเกิดที่หมู่บ้านนาโป่ง ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่16 มกราคา 2430 วันจันทร์ ขึ้น3 ค่ำเดือนยี่ ปีกุน บิดาชื่อนายโส มารดาชื่อ นางแก้ว รามศิริ มีพี่สาว 1 คน ท่านบวชเป็นสามเณรปี พ.ศ.2439 ตอนนั้นท่านอายุได้ 9 ขวบ ที่วัดโพธิ์ชัยมงคล หมู่บ้านนาโป่งนั้นเอง และจำพรรษาอยู่ที่วัดบ้านเกิดของท่าน หลวงปู่แหวน สุจินโน ตอนที่ทายบวชเป็นสามเณรอยู่ท่านได้ปลูกค้นมะพร้าวไว้สามตนภายในวัด ปัจจุบันยังเหลืออยู่ 1 ตน

ดังนั้นวัดโพธิ์ชัยมงคล บ้านาโป่ง จึงเป็นวัดที่มีความสำคัญหวัดหนึ่งของหลวงปู่แหวน สุจินโน วัดโพธิ์ชัยมงคล บ้านนาโป่ง ต.นาโป่ง อ.เมืองเลย จังหวัดเลย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่กลางหมู่บ้าน สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2320 มีอายุได้ 232 ปี โดยมีพระกันหา กันตสาโร เป็นผู้ชักชวนชาวบ้านสร้างวัดแห่งนี้ขึ้น ครั้งแรกตั้งชื่อว่า วัดโพธิ์ชัย โดยตั้งตามชื่อตนโพธิ์ใหญ่ของวัด ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่ามีความศักสิทธิ์และเป็นศิริมงคล ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดโพธิ์ชัยมงคล แต่ชาวบ้านจะเรียกกันว่า วัดนาโป่ง สิ่งที่สำคัญคือพระอุโบสถที่หันหน้าไปทางทิศไต้ และพระวิหารหันหน้าไปทางทิศเหนือ ซึ่งในปัจจุบันนี้พระอุโบสถจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ในวัดยังมีปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ พระพุทธรูปสมัยกรุงศรีอยุธยา ปางสมาธิ สร้างด้วยดินเผา ปัจจุบันมีพระครูมงคลโพธิวัตร เป็นเจ้าอาวาส

ในปี 2544 คณะศิษยานุศิษย์ ได้ร่วมกันสร้างรูปเหมือนหลวงปู่แหวน สุจินโน ขึ้น นำมาไว้ที่วัดโพธิ์ชัยมงคล เพื่อให้บรรดาลูกศิษย์ได้เคารพบูชา เป็นส่งที่เป็นมงคลแก่บ้านเมือง โดยชาวบ้านและคณะศิษยานุศิษย์ดสร้างมณทปประดิษฐานรูปเหมือนของหลวงปู่ไหว้ที่วัด โดยได้ขอเครื่องอัฐบริขานของหลวงปู่มาไว้ที่มณฑปแห่งนี้ เพื่อไห้คนกราบไว้บูชา

นายปรีชา บุตรศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดประทุมธานี คนปัจจุบัน ท่านเป็นคนจงหวัดเลยโดยกำเนิด ท่านเกิดที่บ้านขอนแก่น ต.นาโป่ง อ.เมืองเลย จังหวัดเลย เริ่มรับราชการที่จังหวัดเลย จากชีวิตราชการก็เจริญเติบโตเรื่อย ๆ เป็นผู้ว่าราชการก็หลายจังหวัด ปัจจุบันก็เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี แม้ว่าท่านจะเป็นใหญ่เป็นโต ท่านก็ไม่ลืมบ้านเกิดของท่าน โดยเฉพาะวัดโพธิ์ชัยมงคล ซึ่งเป็นวัดที่หลวงปู่แหวนบวชเป็นสามเณรครั้งแรก ซึ่งท่านได้มามีส่วนร่วมในการพัฒนาวัดจนมีความเจริญกว่าแต่ก่อนมาก

สิ่งหนึ่งท่านได้กล่าวถึงจกการที่ท่านมาทำบุญด้วยการจัดผ่าป่ามาถวายที่วัดหลายครั้ง อะไรก็มีการพัฒนามากขึ้น แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องพัฒนาคือพระอุโบสถของวัด ซึ่งมีอายุกว่า 200 ปี พระอุโบสถหลังนี้ได้เริ่มทรุดโทรมมากขึ้น เนื่องจา0ของกกาลเวลา ท่านจึงได้ปรึกษากับเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คณะกรรมการวัดและชาวบ้านตำบลนาป่า เพื่อพัฒนาอุโบสถแห่งนี้ โดยให้ทางกรมศิลปากรมาทำการออกแบบในการปรับปรุงพระอุโบสถแห่งนี้ รวมทั้งภูมิทัศน์ภายในวัด โดยใช้เงินทั้งสิ้น 3 800,000 เศษ และท่านได้จัดผ่าป่ามาถวาย 2 ครั้ง พอที่จะดำเนินการได้แล้ว

นายปรีชา บุตรศรี กล่าวต่อไปว่า ในช่วงที่ท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิฐถ์ ท่านได้ไปกราบนมัสการแลวงปู่แหวน สุจินโน ที่วัดดอยปั๋งขณะท่านมีชีวิตอยู่ และบอกหลวงปู่แหวนว่า ลูกหลานที่จังหวัดเลยมากราบนมัสการท่าน หลวงปู่แหวน บอกว่าท่านไม่มีลูกหลานญาติพี่น้องแล้ว ขีวิตของท่านได้อุทิศไห้กัลป์พุทธศาสนาไปและ หลังจากที่หลวงปู่แหวน สุจินโน ท่านมรณะภาพไป บรรดาลูกศิษย์ลูกหา ได้สร้างรูปเหมือนของหลวงปู่มาไว้ที่วัดโพธิ์ชัยมงคล ตัวท่านเองประสานกับทางวัดดอยแม่ปั๋งของเครื่องอัฐบริขารของหลวงปู่มาไว้ที่มาฑปซึ่งเป็นพิพิธภัณพ์ชองหลวงภายในวัดชัยมงคล เพื่อได้ประชาชนทั่วไปกราบไว้บูชา

นายว่าท่านปรีชา บุตรศรี ท่านไม่ลืมถิ่นเกิด โดยเฉพาะท่านมีความตั้งในจริง ในการที่จะพัฒนาวัดโพธิ์ชัยมงคล ต.นาโป่ง อ.เมืองเลย จังหวัดเลย ซึ่งเป็นวัดที่หลวงปู่แหวนบวชเณรครั้งแรกให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งวัดโพธิ์ชัยมงคล แห่งนี้ ทางจังหวัด ได้กำหนดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเลย และมีนักท่องเที่ยวไปกราบไหว้รูปเหมือนของหลวงปู่แหวนตลอดเวลา

ภาพ/ข่าว : เฒ่าพันปี
ข่าวจาก : linkloei.com
---Advertisement---