728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / ฟาร์มไก่งวงเมืองเลย

ฟาร์มไก่งวงเมืองเลย

ฟาร์มไก่งวงเมืองเลย
 อยู่ที่บ้านกอไร่ใหญ่ ตำบลเสี้ยว ห่างจากตัวเมืองเลยประมาณ 8 กิโลเมตร เป็นฟาร์มไก่งวงของนายสถิตย์ ภักดิ์ศรีแพง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ที่ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรในจังหวัดเลยเลี้ยงไก่งวง เพื่อเป็นรายได้เสริมและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมีคำขวัญว่า "คิดถึงไก่งวง คิดถึงเมืองเลย" ภายในฟาร์มมีไก่งวงจำนวนนับพันตัว นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมการลำแพนที่สวยงามของไก่งวงได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 4281 3046
---Advertisement---