728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / แก่งโตน อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

แก่งโตน อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย


แก่งโตน อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
มีลักษณะเป็นพืดหินหรือโขดหินเกิดขึ้นตามธรรมชาติเรียงกันอย่างระเกะระกะกีดขวางทางน้ำไหลของแม่น้ำเหือง มีสภาพคล้ายน้ำตกขนาดเล็กตั้งอยู่ ณ บ้านปากห้วยตำบลหนองผืออยู่ห่างจากที่ตั้งที่ว่าการอำเภอท่าลี่ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ  10 กิโลเมตร อยู่ที่บ้านปากห้วย  หมู่ที่ 7 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่  จังหวัดเลย มีทิวทัศน์สวยงามเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนจำนวนมาก เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติเป็นแก่งหินที่ถูกน้ำกัดเซาะสลับซับซ้อนกั้นสองระหว่างฝั่งไทยและสปป.ลาว ฤดูฝนปริมาณน้ำมาก ฤดูร้อนน้ำน้อยเหมาะแก่การท่องเที่ยวพักผ่อน  มีแพทำด้วยไม้ไผ่ไว้บริการล่องแพแก่นักท่องเที่ยว


---Advertisement---