728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / วัดถ้ำมโหฬาร

วัดถ้ำมโหฬาร

วัดถ้ำมโหฬาร หนองหิน

วัดถ้ำมโหฬาร ตั้งอยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน มีพระพุทธรูปปูนปั้น เคยเป็นสถานที่พระอาจารย์มั่น ภูริทันโต มาจำพรรษาหาความสงบเงียบในถ้ำและได้นำลูกศิษย์ ปรากฏอยู่ในหนังสือฉบับที่อาจารย์มหาบัวแต่ง นอกจากนี้ยังมีภาพเขียนอยู่บนหน้าผาของถ้ำ เป็นภาพชัดเจน 7 ภาพภาพสัตว์ 10 ภาพ มีสัตว์ประเภทวัว กระทิง หรือควายป่า สามารถค้นคว้าได้จากหนัังสือศิลปะถ้ำ จังหวัดเลย กรมศิลปากรพิมพ์เอกสารโบราณคดี หมายเลข 9/2534
ถ้ำมโหฬาร ถ้ำมโหฬาร อยู่ที่บ้านหนองหิน ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัเลย ตั้งอยู่ในบริเวณวัดถ้ำมโหฬาร การเดินทางใช้ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ (เลย-ชุมแพ) พอถึงกิโลเมตรที่ ๓๐๔-๓๐๕ เลี้ยวซ้ายเข้าไปตามทางราดยาง ประมาณ ๒ กิโลเมตร ห่างจาก อำเภอภูกระดึง ๔๕ กิโลเมตร ภายในถ้ำมีบริเวณกว้างขวาง มีถ้ำเล็กถ้ำน้อยสลับซับซ้อนมากมาย ตั้งอยู่ใน บริเวณวัดถ้ำโพธิสัตว์ บ้านปวนพุ ตำบลปวนพุ การเดินทางใช้เส้นทางเดียวกับถ้ำมโหฬาร แต่อยู่เลยไปห่าง จากปากทางราว ๙ กิโลเมตร จะมีทางแยกขวาเข้าไปตามทางลูกรัง ๖๐๐ เมตร เลี้ยวซ้ายอีก ๑.๔ กิโลเมตร จะถึงถ้ำ ห่างจากอำเภอภูกระดึง ๔๗ กิโลเมตร ถ้ำแห่งนี้มีถ้ำเล็กถ้ำน้อยเรียงรายอยู่ใต้ยอดเขาทั้งหมด ๑๕ คูหา แต่ละคูหามีชื่อเรียกต่างๆ กัน เช่น เขาวงกต ถ้ำลับแล สวรรค์ชั้นต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี หินย้อยรูปร่างสวยงามแปลกตาอีกมากมาย การเข้าชมนั้นควรติดต่อกับทางวัดก่อน เนื่องจากไม่มีไฟฟ้า และทางเดินถ้ำวกวนมาก ใช้เวลาในการเดินชมอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง 


วัดถ้ำมโหฬาร หนองหิน

วัดถ้ำมโหฬาร หนองหิน---Advertisement---