728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / รมต.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบสิ่งของอุทกภัยอำเภอด่านซ้าย

รมต.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบสิ่งของอุทกภัยอำเภอด่านซ้าย

วันที่ 18 กันยายน 54 เวลา 11.00 น. นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รมต.ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมกับนางเปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข ส.ส.เขต 3 จ.เลย นายวันชัย บุษบา ส.ส.เขต 4 จ.เลย พร้อมด้วยคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมประชาชนที่ประสบอุทกภัยที่ อ.ด่านซ้าย จ.เลย และมอบถุงยังชีพแก่ ราษฎรผู้ประสบภัยน้ำท่วม รวมทั้งสิ้น จำนวน 500ชุด
   นายบรรพต ยาฟอง นายอำเภอด่านซ้าย จ.เลยได้ต้อนรับและบรรยายสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอด่านซ้าย ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม จนถึงปัจจุบัน ได้เกิดสถานการณ์อุทกภัย จากพายุ “ไหหม่า” และ “นกเตน”  ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน จนราษฎรได้รับความเดือดร้อน โดยเฉพาะที่อยู่อาศัย ทรัพย์สิน และพืชไร่ ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ทั้งสิ้น 10 ตำบล 97หมู่บ้าน ได้แก่ข้าว 2,989.25
ไร่ พืชไร่ 381.50 ไร่ พืชสวนอื่นๆ 1 ไร่ รวม 843 ราย ด้านการประมง บ่อปลา 16 บ่อ บ้านเรือนที่โดนน้ำท่วมขัง 500 ครัวเรือน ถนนเสียหาย 20 สาย โรงเรียน 2 แห่ง และวัด 2 แห่ง
   นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รมต.ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า เบื้องต้นได้สั่งการอำเภอให้ความช่วยเหลือ แก้ไข สำรวจ ความเสียหายจากสาเหตุอุทกภัยไม่ว่าจะเป็น นาข้าว พืชไร่ ด้านการประมง ปศุสัตว์ และสิ่งสาธารณะประโยชน์ ให้ได้รับการดูแลอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะการบริหารจัดการลุ่มน้ำในเขตจังหวัดเลย เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืนและในฤดูแล้ง

ข่าวจาก : สื่อเสรีเลย
---Advertisement---