728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / สวนดอกไม้ คำนวนเนอร์สเซอร์รี่ ภูเรือ

สวนดอกไม้ คำนวนเนอร์สเซอร์รี่ ภูเรือ

คำนวนเนอร์สเซอร์รี่ ภูเรือ
คำนวนเนอร์สเซอร์รี่ 
 สัมผัสบรรยากาศอันหนาวเย็น ท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อำเภอภูเรือ ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2550 ถึง มกราคม 2551 โดยช่วงฤดูท่องเที่ยวทั้ง 3 เดือน จะมีการตกแต่งถนนสองข้างทาง สาย เลย-หล่มสัก และเกาะกลางถนน ด้วยไม้ดอก ไม้ประดับเมืองหนาวอันตระการตา ให้เป็นที่ประทับใจ แก่นักท่องเที่ยว และผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมา พร้อมทั้งจัดสวนหย่อมที่ตกแต่งด้วยไม้ดอกเมืองหนาว นานาชนิด ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

คำนวนเนอร์สเซอร์รี่ ก็เป็นอีกจุดท่องเที่ยวจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยว แวะมาเที่ยว ถ่ายรูป และซื้อดอกไม้สวยๆ กลับบ้านกัน
ดอกไม้สวยๆแบบนี้จะผลิดอกออกช่อให้ท่านได้ชมในช่วงเดือน พฤศจิกายน ถึงประมาณต้นเดือนมีนาคมเท่านั้น.. ส่วนช่วงอื่น ก็จะมีพรรณไม้อย่างอื่น ให้ท่านได้ชมกัน

คำนวนเนอร์สเซอร์รี่ ภูเรือ


คำนวนเนอร์สเซอร์รี่ ภูเรือ

คำนวนเนอร์สเซอร์รี่ ภูเรือ

คำนวนเนอร์สเซอร์รี่ ภูเรือ

คำนวนเนอร์สเซอร์รี่ ภูเรือ


---Advertisement---