728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / วัดป่าม่วงไข่ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

วัดป่าม่วงไข่ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

วัดป่าม่วงไข่ ภูเรือ
วัดป่าม่วงไข่ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

เมื่อเอ่ยนาม "หลวงปู่ชอบ ฐานสโม" แห่ง วัดป่าโคกมน อ.วังสะพุจ.เลย ทุกคนย่อมทราบกันดี 
ด้วยท่านเป็นพระเกจิอาจารย์สายปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป  แม้ปัจจุบัน ท่านจะมรณภาพลงไปนานแล้วก็ตาม แต่ทุกคนยังรำลึกถึงคุณูปการของท่าน มาตลอด หลวงปู่ชอบ ท่านเป็นพระทางสายปฏิบัติ เป็นลูกศิษย์สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ช่วงที่ท่านบวชอยู่นั้น ส่วนใหญ่จะออกเดินธุดงควัตรและจำพรรษาไปตามสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางภาคอีสาน ภาคเหนือ ประเทศพม่า และประเทศลาว ต่อมา ท่านได้ตั้งสำนักสงฆ์ในการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานหลายแห่ง  "วัดป่าม่วงไข่" บ้านม่วงไข่ ต.สานตม อ.ภูเรือ จ.เลย เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมอีกแห่งหนึ่งที่หลวงปู่ชอบได้สร้างไว้  แต่ในอดีตด้วยถนนหนทางในสมัยก่อน เข้าไปลำบาก เป็นดินลูกรังเป็นหลุมบ่อ จึงไม่ค่อยมีคนเข้าไปเท่าใดนัก ไม่เหมือนดังเช่น ทุกวันนี้ ที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ทำให้การคมนาคมเดินทางไปมาสะดวกขึ้น 

วัดป่าม่วงไข่ ภูเรือ
การเดินทางไปวัดป่าม่วงไข่ ถ้าไปจากเมืองเลย ให้ไปทางแยกขวาที่บ้านโนนสมบูรณ์ จากถนนสายเมืองเลย-ภูเรือ เข‰าไปประมาณ 5 กิโลเมตร  ในอดีตหลวงปู่ชอบท่านได้สร้างกระท่อมหลังเล็กไว้ปฏิบัติธรรม ทางด้านทิศเหนือของบริเวณภูน้อย ปัจจุบันกระท่อมที่พำนักของหลวงปู่ชอบ ยังรักษาเอาไว้ให้คนกราบไหว้บูชา อย่างไรก็ตาม ภายหลังที่หลวงปู่ชอบมรณภาพไปแล้ว วัดป่าม่วงไข่ไม่ค่อยมีพระมาอยู่จำพรรษา  ดังนั้น หลวงพ่อขันตี ญาณวโร ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่คำดี และหลวงปู่ชอบ ได้มาสืบสานต่อในการพัฒนาวัดป่าม่วงไข่ของหลวงปู่ชอบ เพื่อเป็นการรำลึกถึงครูบาอาจารย์ 

วัดป่าม่วงไข่ ปัจจุบันได้มีการพัฒนาไปอย่างมาก มาย ทั้งยังเป็นแหล่งปฏิบัติธรรม นอกจากนี้ ได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์รวบรวมอัฐบริขารของหลวงปู่ชอบไว้ด้วย  ส่วนหนึ่งที่ควรจะต้องพัฒนา โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อม ตรงบริเวณพิพิธ ภัณฑ์และศาลาการเปรียญ ที่ยังมีต้นไม้ใหญ่ไม่มากนัก ทำให้พื้นที่ดูโล่ง  ดังนั้น วัดและชุมชนจะต้องร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาวัดแห่งนี้ ด้วยการปลูกต้นไม้ ให้ดูเป็นวัดที่เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม  ให้สมกับเป็นวัดเก่าแก่โดยแท้ 
ข้อมูลจาก : khaosod.co.th
---Advertisement---