728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , งานออกพรรษา เชียงคาน แข่งเรือยาวปีนี้ ปลอดเหล้า

งานออกพรรษา เชียงคาน แข่งเรือยาวปีนี้ ปลอดเหล้า

งานออกพรรษา เชียงคาน แข่งเรือยาวปีนี้ ปลอดเหล้า
เป็นครั้งแรก เชียงคาน จัดงานออกพรรษา แข่งเรือยาว ปลอดเหล้า


   วันที่ 5 ตุลาคม 54 นายโสภณ สุวรรณรัตน์นายอำเภอเชียงคานจ.เลย ร่วมมือกับ เทศบาลตำบลเชียงคาน โดยนายกมล คงปื่น นายกเทศมนตรี และเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเลย โดยนายพิศณุ คล้ายทิม ผู้ประสานงานฯ ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ และพี่น้องประชาชนอำเภอเชียงคาน พร้อมใจกันจัดงานบุญประเพณีออกพรรษาที่เชียงคาน และแข่งขันเรือยาว สนุกสุขใจ ไร้แอลกอฮอล์ ประจำปี ระหว่างวันที่ 7-13 ตุลาคม 2554 เป็นการสร้างวัฒนธรรมสร้างสุข สนุกปลอดภัย กายใจเข้มแข็ง เป็นครั้งแรกของอำเภอเชียงคานและจังหวัดเลย

     ที่ผ่านมาเราปล่อยให้ธุรกิจแอลกอฮอล์ได้ใช้ช่องทางงานบุญประเพณีงานเทศกาลต่างๆ รวมทั้งงานแข่งขันเรือเข้ามาสนับสนุนและส่งเสริมการตลาด จนกระทั่งค่อยๆสะสมก้อนรวมแห่งปัญหาทางสังคม โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน การสร้างค่านิยมการดื่มเหล้าเบียร์ในงานต่างๆ “ไม่มีเหล้า แล้วมันจะสนุกเหรอ” “การดื่มเป็นวัฒนธรรมของไทย ที่ใครมาต้องเลี้ยงดูปูเสื่อ พร้อมด้วยเหล้ายาปลาปิ้ง” ซึ่งความคิดความเชื่อที่ผิดๆ เหล่านี้ค่อยเติบโตขึ้น พร้อมไปกับการปูพรมโหมโฆษณาและเงินมหาศาลของธุรกิจน้ำเมาที่หยิบยื่นให้ด้วยไมตรี แต่แฝงด้วยความร้ายกาจกลายเป็นเรื่องของบุญคุณที่ต้องตอบแทน แต่ต้องแลกด้วยปัญหาของสังคมที่ตามมา เช่น ปี 2553 เด็กเยาวชนตั้งท้องในวัยเรียน 10,000 คนต่อปี สถิติการเป็นนักดื่มหน้าใหม่เริ่มดื่มอายุ 7 ขวบ ซึ่งน้อยลงไปทุกปี และสถิติอุบัติเหตุเจ็บตายช่วง 7 วันอันตราย ทั้งสงกรานต์และปีใหม่ มีผู้บาดเจ็บและเสียตายเป็นจำนวนมาก ล้วนแล้วแต่มีสาเหตุจากน้ำเมาทั้งสิ้น นอกจากนี้คนไทยยังแซงชาติอื่นๆ เป็นนักดื่มขี้เมาอันดับ 5 ของโลกระยะเวลาเพียงไม่กี่ปี   และสิ่งสำคัญที่สุดคืองานบุญประเพณีที่เป็นความเชื่อทางพระพุทธศาสนาถูกทำลายคุณค่าโดยสิ้นเชิงจากฤทธิ์น้ำเมา เป็นงานบุญเปื้อนเหล้า
       นับเป็นความโชคดีของชาวอำเภอเชียงคานที่ได้ผู้นำที่ดีไม่ว่าจะเป็นนายอำเภอภูเรือและเทศบาลเชียงคาน ที่เล็งเห็นความสำคัญและปัญหาของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้ปฏิเสธการรับทุนสนับสนุนจากบริษัทน้ำเมา และประกาศเจตนารมณ์ให้งานบุญประเพณีออกพรรษาที่เชียงคาน และแข่งขันเรือยาวปี 2554 ปลอดเหล้าเบียร์ โดยจัดทำประกาศให้เป็นเขตห้ามขายและห้ามดื่ม เพื่อเป็นต้นแบบตัวอย่างที่ดีแก่ชุมชนและเด็กเยาวชน ตลอดจนได้ปฏิบัติตามกฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 อย่างเข้มงวด เช่น ม.27 และ ม.31 ที่จำกัดการขายและดื่มในสถานที่ต่างๆ เช่น วัด สถานพยาบาล สถานที่ราชการ หอพัก สถานศึกษา สวนสาธารณะ เป็นต้น ซึ่งมีอัตราโทษหากมีการฝ่าฝืน จำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 หมื่นบาท หรือทั้งจำและปรับ(ม.39)

ข่าวจาก : สื่ออิสระเลย
---Advertisement---