728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , งานประเพณีออกพรรษา อ.เชียงคาน

งานประเพณีออกพรรษา อ.เชียงคาน

เริ่มแล้ว งานประเพณีออกพรรษาเชียงคาน

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2554  ณ สามแยกหน้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคานถนนศรีเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย นายพรศักดิ์   เจียรณัย   ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีออกพรรษาเชียงคาน ขึ้นซึ่งอำเภอเชียงคานร่วมกับองค์กรเอกชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน ร่วมจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 7–13  ตุลาคม 2554 มีชาวเมืองสานะคามแขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ที่เป็นชายแดนติดกับอำเภอเชียงคาน ที่นั่งเรือข้ามฟากมาดูขบวนแห่เป็นจำนวนมาก


นายโสภณ   สุวรรณรัตน์ นายอำเภอเชียงคาน  กล่าวว่า ประเพณีออกพรรษาที่เชียงคาน เป็นประเพณีที่ประชาชนยึดถือสืบทอดเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีแปละร่วมอนุรักษ์มาเป็นระยะเวลาอันยาวนานกว่า 100  ปี คุณค่าและความงดงามทางศิลปวัฒนธรรมอันบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองของเมืองอัตลักษณ์และวิถีของคนในท้องถิ่น ที่ถ่ายทอดเรื่องของวิถีชีวิตอันแฝงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเชื่อมั่นและการยึดถือปฏิบัติต่อวัฒนธรรมประเพณีทางพุทธศาสนานับตั้งแต่การทำบุญตักบาตรเทโว พิธีกรรมผาสาดลอยเคราะห์ ดารดาษฝั่งโขง การลอยปราสาทผึ้งอุทิศแก่ผู้ล่วงลับไปแล้วเพื่อเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัวดื่มด่ำกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและเยี่ยมชมชุมชนบ้านไม้เก่าริมฝั่งแม่น้ำโขง การทำบุญ 9 วัด ตักบาตรข้าวเหนียวทุกเช้า เพลิดเพลินไปกับการแข่งขันเรือยาว แข่งขันเรือยาวมิตรภาพไทย-ลาว

ทั้งนี้ สำหรับการจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอเชียงคาน ให้เป็นที่แพร่หลาย มีกิจกรรมที่สำคัญของงานดังกล่าวนี้ ประกอบด้วย ชมการประกวดของดีเมืองเชียงคาน  ประเภทผ้าทอ ชมการประกวดของดีเมืองเชียงคาน  ประเภทผลิตผลทางการเกษตร ชมการแสดงและจำหน่ายสินค้า  “หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” ชมขบวนแห่เทิดพระเกียรติ ขบวนแห่ปราสาทผึ้ง ขบวนแห่วัฒนธรรม และขบวนแห่ของดีเมืองเชียงคาน เคลื่อนขบวนไปตามถนนศรีเชียงคาน และเลี้ยวซ้ายเข้าที่บริเวณลานวัฒนธรรม หน้าวัดท่าคก และนำปราสาทผึ้งตั้งไว้ในซุ้มปราสาทผึ้งของแต่ละคุ้มวัด.

ภาพ : วสันต์ สุนา
ข่าว : อัมรินทร์ ชูฤทธิ์
ข่าวจาก : สื่อเสรีเลย
---Advertisement---