728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , เริ่มแล้ว แข่งเรือยาวออกพรรษาที่เชียงคาน

เริ่มแล้ว แข่งเรือยาวออกพรรษาที่เชียงคาน

เริ่มแล้ว แข่งเรือยาวออกพรรษาที่เชียงคานปลอดเหล้า
    วันที่ 11 ตุลาคม 54 นายโสภณ สุวรรณรัตน์ นายอำเภอเชียงคาน จ.เลย เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนฯ ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในงานประเพณีออกพรรษาที่เชียงคานประจำปี 2554 ณ ลำน้ำโขง โรงเรียนเชียงคาน “วิจิตรวิทยา”
   นายโสภณ นายอำเภอเชียงคาน กล่าวว่างานประเพณีออกพรรษาของทุกๆ ปี ชาวอำเภอเชียงคาน จัดให้มีการแข่งขันเรือยาวในแม่น้ำโขงเป็นประจำทุกปี เป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และแสดงออกถึงความสามัคคีในชุมชน โดยเฉพาะชาวเชียงคานกับเมืองชะนะคาม สปป.ลาว จะมีการแข่งขันเรือยาวมิตรภาพเป็นประจำทุกปี ผลัดกันเป็นเจ้าภาพ ปีนี้ประเทศลาวเป็นเจ้าภาพ จะมีการแข่งขันในวันที่ 13 ตุลาคม ที่จะถึงนี้ ทางอำเภอจะส่งเรือยาวไปร่วมในการแข่งขัน

   โดยในปีนี้เป็นปีแรกที่นายพิษณุ คล้ายทิม ประธานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จ.เลย (สสส.) ให้การสนับสนุนและร่วมมือพร้อมใจในการจัดงานแข่งเรือในครั้งนี้  ที่มาส่งเสริมให้การแข่งเรือยาวที่เชียงคานปีนี้ปลอดเหล้า ซึ่งเป็นครั้งแรกของจังหวัดเลย (สคล.) เพื่อเป็นการลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุ การทะเลาะวิวาท และเป็นต้นแบบตัวอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชน

   นายกมล คงปิ่น นายกเทศมนตรีตำบลเชียงคาน เจ้าภาพพื้นที่ในการจัดงานรู้สึกปลื้มใจ ที่การแข่งขันเรือยาวในปีนี้ที่เชียงคาน มีความสนุก ปลอดภัย ไร้แอลกฮอล์ เป็นการสร้างกระแส รณรงค์ เพื่อการลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ ผลจากการรณรงค์อย่างต่อเนื่องทำให้ชุมชนจัดงานบุญประเพณีต่างๆ มีเหล้าเบียร์ลดน้อยลงหรือปลอดเหล้า เช่น งานศพ งานทอดกฐิน เป็นต้น

ข่าวจาก : สื่ออิสระเลย
---Advertisement---