728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , เชิญเที่ยวงาน การแข่งเรือยาว ลอยกระทง

เชิญเที่ยวงาน การแข่งเรือยาว ลอยกระทง


เชิญเที่ยวงาน การแข่งเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2554 ตั้งแต่วันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2554 ณ บรีเวณลำน้ำกุดป่องถนนเสริฐศรี


ขบวนแห่ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

การแข่งขันเรือยาว ไม่เกิน 30 ฝีพาย/การแข่งขันเรือเล็ก 10 ฝีพาย
การประกวดกองเชียร์ เรือยาว เรือแพ
การแข่งขันเรือแพ ของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเลย
การประกวดกระทงฝีมือ ระดับประถม/มัธยม/อาชีวะ
การประกวดนางนพมาศ ประกวดหนูน้อยนพมาศ
การแสดงแสง สี เสียง พลุ ตะไล ที่มา loeilive.com
---Advertisement---