728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , , ผู้ว่าฯ เลย แถลงข่าวงานไม้ดอกเมืองหนาวภูเรือ 54 พร้อมกำหนดการ

ผู้ว่าฯ เลย แถลงข่าวงานไม้ดอกเมืองหนาวภูเรือ 54 พร้อมกำหนดการ


ผู้ว่าฯ เลย แถลงข่าวเทศกาลไม้ดอกเมืองหนาวภูเรือ ประจำปี 54 และมหกรรมอาหารปลอดภัยไร้แอลกอออล์

วันที่ 6 ธันวาคม 54 นายสมพงษ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าฯ เลย พร้อมด้วยนางสุดสายใจ อรุรโรจน์ปัญญา นายกเหล่ากาชาดเลย นางอัจราพรรณ บุญเจริญ ผอ.ททท.เลย นายทวี เสริมภักดีกุล นายอำเภอภูเรือ นายวิษณุ ศรีทะวงศ์ สสส. พล.ต.ต. ศักดา วงศ์ศิริยานนท์ ผบก.ภ.จว.เลย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวเทศกาลไม้ดอกเมืองหนาวภูเรือ ประจำปี 54 มหกรรมอาหารปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ณ สวนกล้วยไม้ลุงวุฒิ บ.หนองบง อ.ภูเรือ จ.เลย

นายทวี เสริมภักดีกุล นายอำเภอภูเรือ กล่าวว่าด้วยอำเภอภูเรือ มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามหลายแห่ง เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาว ทางอำเภอภูเรือจึงได้จัดงานเทศกาลไม้ดอกเมืองหนาวภูเรือ ประจำปี 54ครั้งที่ 19 โดยทางอำเภอภูเรือร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ประชาชน ได้ช่วยกันจัดแสดงไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิด ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาสัมผัสอากาศหนาวหนาวที่ภูเรือในช่วงสิ้นปีนี้ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.54 – 3 ม.ค.555 ณ สนามที่ว่าการอำเภอภูเรือ

สำหรับวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ เพื่อเป็นการเสริมรายได้และอาชีพแก่ราษฎร เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง โดยในปีนี้เป็นปีแรกที่ได้ร่วมกับทาง สสส.จัดมหกรรมอาหารปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์


กำหนดการจัดงานไม้ดอกเมืองหนาว อ.ภูเรือ 54

กำหนดการการจัดงาน ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ – ๓ มกราคม ๒๕๕๕
สถานที่จัดงาน สนามหน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือ
กิจกรรมในงาน


๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔
- ชมเทศกาลถนนอาหารอำเภอภูเรือตลอดระยะการจัดงาน (ปลอดเหล้า)
- ชมการประกวดไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว
- ชมการจัดสวนหย่อมและตกแต่งร้านด้วยไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว ( ตลอดระยะเวลาการจัดงาน )
- เปิดจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ และพันธุ์ไม้นานาชาติ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์พื้นเมือง ของที่ระลึก และการจัดนิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานต่างๆ (ตลอดระยะเวลาการจัดงาน)
- ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมในภาคกลางคืนจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔
- พิธีเปิดงาน ชมขบวนแห่รถบุปผชาติที่สวยงามจากอำเภอภูเรือ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง พร้อมชุดการแสดงและวงดุริยางค์ และชมการแสดงในพิธีเปิด ณ หน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือ (เริ่มขบวนแห่ ๑๕.๐๐ น.)
- ชมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งในรอบคัดเลือก (เปิดทั่วไปสำหรับ)
- ชมการประกวดวงดนตรีสตริงในรอบคัดเลือก


๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔
- ชมการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้องรับปีใหม่ (Count Down)
- ชมชุดการแสดงจากหน่วยงาน / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
- ชมการแสดงดนตรีสตริง ( วงต้นน้ำ )
- กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (Count Down)
- การจับสลากรางวัล

๑ มกราคม ๒๕๕๕
- ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ณ บริเวณถนนหน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือ
- ชมกิจกรรมการเดินแบบผ้าไหมไทยจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย / หัวหน้าส่วน


๒ มกราคม ๒๕๕๕
- ชมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งรอบชิงชนะเลิศ
- ชมการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งรอบชิงชนะเลิศ
- พิธีมอบรางวัลการประกวดต่างๆ

๓ มกราคม ๒๕๕๕
- ชมการแสดงหมอลำ
---Advertisement---