728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / ขอเชิญร่วมงาน พิธีนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ประจำปี 2555

ขอเชิญร่วมงาน พิธีนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ประจำปี 2555


พระธาตุศรีสองรัก


ขอเชิญร่วมงาน พิธีนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ประจำปี 2555

    นายบรรพต ยาฟอง นายอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมพิธีงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ประจำปี 2555 ด้วยอำเภอด่านซ้าย ได้กำหนดการจัดงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ประจำปี 2555 ขึ้นในระหว่างวันที่ 2-5 พฤษภาคม 2555 เพื่อเป็นการสมโภชและเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้ที่มีความเคารพเลื่อมใส ศรัทธา ยึดมั่นในองค์พระธาตุศรีสองรักได้สักการะโดยทั่วกัน อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม สืบทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง ซึ้งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาจิตใจ ของการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น

กำหนดการจัดงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ประจำปี 2555

วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2555 (ตรงกับวันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 6 ปีมะโรง)
เวลา 07.00 น. - พิธีทำบุญตักบาตร (บริเวณศาลาด้านล่างพระธาตุศรีสองรัก)
เวลา 09.30 น. - พิธีเปิดงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก
             -  เปิดให้ประชาชนร่วมทำบุญและนมัสการพระธาตุศรีสองรัก

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2555 (ตรงกับวันขึ้น 13 ค่ำ เดือน 6 ปีมะโรง)
เวลา 09.30 น. - พิธีล้างพระธาตุ   พิธีคารวะธาตุ

วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2555 (ตรงกับวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 6 ปีมะโรง)
เวลา 09.00 น.  - เตรียมเครื่องบวชนาค ณ วัดโพนชัย
เวลา 19.00 น. - พิธีทำขวัญนาค ณ วัดโพนชัย

วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2555 (ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีมะโรง)
เวลา 09.00 น.  - ขบวนแห่พานบายศรีเจ้าพ่อกวน เจ้าแม่นางเทียม
              - ขบวนแห่นาค  ขบวนแห่ต้นผึ้ง
เวลา 11.00 น. - พิธีบูชาธาตุ  พิธีถวายต้นผึ้ง  พิธีสรงธาตุ
              - พิธีสู่ขวัญธาตุ  พิธีเวียนเทียน  พิธีจุดบั้งไฟ
              - พิธีบรรพชาและอุปสมบท  พิธีคารวะธาตุ
              - เสร็จพิธี งานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ประจำปี 2555

ขอบคุณข้อมูลจาก loeidee.com (เมืองเลยนิวส์)
---Advertisement---