728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / ประเพณีแห่ต้นดอกไม้ ต.อาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย 2555

ประเพณีแห่ต้นดอกไม้ ต.อาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย 2555


ประเพณีแห่ต้นดอกไม้ ต.อาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย 2555

ประเพณีแห่ต้นดอกไม้ ต.อาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย 2555

บ้านอาฮีเป็นชุมชนเก่าแก่ ซึ่งเคยมีฐานะเป็นเมืองนานนับร้อยปีมาแล้ว ชื่อว่าเมืองตูม มีเจ้าเมืองชื่อว่าท้าว สุนทรจักร แต่ไม่มีผู้สืบทอดอำนาจ ต่อมาจึงมีฐานะเป็นหมู่บ้าน มีประเพณีพิธีกรรมและการละเล่นต่างๆที่ยังคงรักษาไว้อย่างเหนียวแน่ และที่สนุกและครึกครื้นมากที่สุดคือ การแห่ต้นดอกไม้บุญเดือนห้า

การแห่ต้นดอกไม้เป็นประเพณีที่ชาวตำบลอาฮีจัดขึ้นทุกปี โดยมีจุดประสงค์เพื่อ บูชาขอขมาต่อพระรัตนตรัย เพื่อความเป็นศิริมงคลต่อตนเอง บ้านเมืองและนำปัจจัยไปบำรุงพระพุทธศาสนา ซึ่งมีกำหนดการดังนี้ วันสงกรานต์ คือวันที่ 13 เมษายน จะอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญของวัดลงมาตั้งไว้ที่หอสรงหรือโต๊ะรวมกันเพื่อให้ประชาชนได้ทำพิธีสรงน้ำ
ประเพณีแห่ต้นดอกไม้ ต.อาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย 2555

วันที่ 14 เมษายน จะอัญเชิญพระพุทธรูปเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองแห่ไปรอบๆหมู่บ้านให้ประชาชนนำน้ำหอมมาสรงพระเพื่อความเป็นศิริมงคลและเล่นสาดน้ำกัน เชื่อว่าถ้าชาวบ้านเล่นน้ำกันมาก ปีนั้นน้ำฝนจะอุดมสมบูรณ์  วันที่ 15 เมษายน วันปักธงก่อกองทราย

วันที่ 16 เมษายน วันแห่ต้นดอกไม้ไปคาราวะต่อ พระรัตนตรัย ก่อนจะนำพระพุทธรูปขึ้นไปประดิษฐานยังแท่นบูชาเดิม เพราะการเล่นสาดน้ำหรือการกระทำการใดต่อพระพุทธรูปในระหว่างนั้นอาจเป็นการล่วงเกินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เคารพสูงสุด ในทุกๆปีชาวตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยองค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี กับสภาวัฒนธรรมตำบลอาฮี จัดงานประจำปีประกวดต้นดอกไม้ ขบวนแห่ต้นดอกไม้ จากหมู่บ้านต่างๆ ประกวดหมอลำพื้นบ้าน หมอแคน หมอสอย จ่ายพญา แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และการแสดงการละเล่นพื้นบ้าน

ประเพณีแห่ต้นดอกไม้ ต.อาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย 2555

วิธีทำดอกไม้

 นำไม้ไผ่บ้าน หรือไผซาง มาผ่า ผูกทำโครง รูปร่างเหมือนกุกองข้าวเหนียวโบราณ ของชาวอีสาน ตีนกว้างผูกยึดกับคานหามเอว กิ่วคอด ตรงกลางป่อง ยอดแหลม ผูกทางมะพร้าวผ่าซีกทั้งสี่มุม จากนั้นนำดอกไม้มาผูกประดับ ประดา ตกแต่ง ให้สวยงาม รวมทั้งนำเกราะหรือโปง ที่แขวนคอสัตว์เลี้ยงจำพวก วัว ควายมาผูกตมมุมต่างๆ ของต้นดอกไม้เพื่อให้เกิดเสียงดังเวลาหามแห่ ซึ่งการแห่ต้นดอกไม้นั้นนิยมเปลี่ยนกลุ่ม หรือเปลี่ยนคุ้มไปทุกปี ไม่ซ้ำกลุ่มเดิม ข้ามปีแล้วค่อยวนมาร่วมกันทีหนึ่ง

การแห่ต้นดอกไม้ เมื่อทำต้นดอกไม้เสร็จ แล้วก็เริ่มแห่ไปที่วัดโดยต้นดอกไม้ต้นหนึ่งจะมีคนแบกคานหามสี่คนนอกนั้นคอยสับเปลี่ยนช่วยกัน ส่วนผู้ร่วมในขบวนก็นำเครื่องดนตรีทำจังหวะเช่น กลองหาง กลองกริ่ง ฉาบ แคน ฆ้อง เกราะ หรือ ขอลอไม้ไผ่ กะลา ทำจังหวะง่ายๆแล้วร้องลำทำเพลงครึกครื้นไปด้วยเพื่อความสนุกสนาน ส่วนตัวคนหามก็โยกตัวเข้าจังหวะเป็นที่สนุกสนานอย่างยิ่ง พอถึงวัดแล้วแห่วนสามรอบ จากนั้นนำไปวางไว้ข้างๆ หอสรงหรือศาลาการเปรียญ แล้วทำพิธีไหว้รับศีล ฟังเทศน์อานิสงส์  ถวายต้นดอกไม้กล่าวคำอวยพร พร้อมกัน คำกล่าวคาราวะพระรัตนตรัย รับพรแล้วเป็นเสร็จพิธี

ข้อมูลโดย นายรำไพ กาแก้ว
ที่มา   นิตยาสาร เลยก๋อ

ประเพณีแห่ต้นดอกไม้ ต.อาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย 2555

ประเพณีแห่ต้นดอกไม้ ต.อาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย 2555

ประเพณีแห่ต้นดอกไม้ ต.อาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย 2555


กำหนดการงานประเพณีสงกรานต์แห่ต้นดอกไม้ตำบลอาฮี ประจำปี 2555 

จะจัดขึ้นที่วัดเมืองตูมธรรมาราช ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
16 เมษายน 2555
เวลา 09.00 น.ลงทะเบียนขบวนประเพณีนำต้นดอกไม้เข้ารายงานตัว
เวลา 10.00 น. แขกผู้มีเกียรติและขบวนแห่ต้นดอกไม้พร้อมกันที่บริเวณพิธี
เวลา 10.30 น.ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นำผู้มีเกียรติและตัวแทนชุมชนรดน้ำขอพร ผู้สูงอายุ

 -ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน ฯ
 - การแสดงสาธิตประเพณีเส็งกลอง
-การแสดงสาธิตการเป่าแคน
-การแสดงสาธิตวิธีการละเล่นพื้นบ้านอื่นๆ

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
14.30 น. พิธีปล่อยขบวนแห่ต้นดอกไม้ไปยังวัด ศิริมงคลและประกวดขบวนแห่ต้นดอกไม้
17.30 น. พิธีมอบรางวัลการละเล่น และประกาศผลการประกวดต้นดอกไม้
*ข้อมูลจาก สภาวัฒนธรรมตำบลอาฮี 

---Advertisement---