728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , เที่ยวเชิงเกษตรที่สวน ที.เอส.เอ ภูเรือ

เที่ยวเชิงเกษตรที่สวน ที.เอส.เอ ภูเรือ

เที่ยวเชิงเกษตรที่สวน, ที.เอส.เอ, ภูเรือ

เที่ยวเชิงเกษตรที่สวน ที.เอส.เอ ภูเรือ
การเดินทางท่องเที่ยวนั้นเราสามารถทำได้ในหลากหลายรูปแบบและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรถือว่าเป็นการท่องเที่ยวแบบเรียนรู้ และสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีพได้เป็นอย่างดี เหมือนดั่งที่สวน ที เอสเอ ที่อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

การท่องเที่ยวที่สวน ที เอส เอ นั้นสามารถเที่ยวได้ทั้งปี แต่ช่วงเดือน พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ ของทุกปีนั้นจะมีพืชผลทางการเกษตร และไม้ดอกไม้ประดับจำนวนมาก และสวยงามกว่าช่วงอื่นๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นครับ นอกจากนั้นหากสนใจที่จะซื้อเมล็ดพันธุ์พืชกลับบ้าน ที่สวน ที เอส เอ เขาก็มีบริการให้ โดยเมล็ดพันธุ์ที่จำหน่ายก็เป็นเมล็ดพันธ์ของสวนนี้เองเลย ไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรา ไปเก็บฝักทองยักษ์กันเลย


เที่ยวเชิงเกษตรที่สวน, ที.เอส.เอ, ภูเรือ

เที่ยวเชิงเกษตรที่สวน, ที.เอส.เอ, ภูเรือ

สวนที เอส เอ นั้นอยู่คู่กับสังคมเกษตรมานานหลายสิบปี เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2524 ดำเนินงานเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ระหว่างประเทศ โดยเน้นเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ลูกผสมพืชพันธุ์ในเขตร้อน และเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ต่าง ๆ ภายในเป็นศูนย์รวบรวมพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์ต่าง ๆ ในเขตร้อนของการผลิตเมล็ดพันธุ์นำมาทดลองปลูกและหาศักยภาพและได้ดำเนินการคัดพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์เพื่อที่จะเป็นรากฐานของการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคตและในปี พ.ศ. 2534 บริษัทฯ เริ่มจำหน่ายปลีกและขายส่งเมล็ดพันธุ์ดอกไม้เขตร้อน เช่น บานไม่รู้โรย สร้อยไก่ บานชื่น ดาวกระจาย ดาวเรือง เป็นต้น โดยบริษัทฯ ได้เน้นคุณภาพเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ในเรื่องความงอดสูงได้มาตรฐานของระดับนานาชาติ (ISTA) ต้นกล้ามีความแข็งแรง และมีลักษณะตรงตามสายพันธุ์ และในปี พ.ศ. 2541 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงและผลิตเมล็ดพันธุ์ดอกไม้พันธุ์ผสมเปิด เพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าภายในประเทศ มีจำนวน 24 ชนิด 127 สายพันธุ์ และเพื่อให้มีความหลากหลายของชนิดไม้ดอก และความหลากหลายของสายพันธุ์ บริษัทฯ จึงได้เริ่มนำเข้าเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ลูกผสมและพันธุ์ผสมเปิดจากต่างประเทศมาจำหน่ายในปี พ.ศ. 2535 โดยเน้นที่ดาวเรืองลูกผสมสำหรับตัดดอก ปัจจุบัน บริษัทฯ มีสายพันธุ์ดอกไม้บริการลูกค้า 37 ชนิด 443 สายพันธุ์ เอาไว้ให้เราได้ชมและศึกษาเรียนรู้อย่างมากมายทั้งในและต่างประเทศ นอกจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามไปด้วยดอกไม้เมืองหนาวแล้ว ภายในมีการจัดการทรัพยากรอย่างเป็นระบบและมีองค์ความรู้สำหรับนักท่องเที่ยวและคนทั่วไปมากมายจริง ๆครับ


เที่ยวเชิงเกษตรที่สวน, ที.เอส.เอ, ภูเรือ

เที่ยวเชิงเกษตรที่สวน, ที.เอส.เอ, ภูเรือ

บริษัท ที เอส เอ จำกัด บริหารงานโดยมีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ ที่เขตจตุจักร และมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ขยายเมล็ดพันธุ์และบริหารงานจากศูนย์กลางไปสู่สาขาที่อุดรธานี และหน่วยที่ทำการผลิตเมล็ดพันธุ์อยู่ที่สาขาสุพรรณบุรี เพื่อพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ที่สถานีภูเรือ เพื่อทำการผลิตไม้ดอก

                ในย่างเข้าหน้าหนาวดอกไม้เมืองหนาวภายในสวน ที เอส เอ กำลังบายสะพรั่งเต็มไปด้วยสีสันที่สวยงาม นอกจากดอกไม้นานาพันธุ์แล้วนั้นที่สวน ที เอส เอ นี้ยังมีพืชผลที่ทางสวนได้ทำการปลูกทดลอง และนำมาจำหน่ายทั้งผลและเมล็ด ไว้ค่อยบริการให้นักท่องเที่ยวได้ชมและเลือกซื้อกันอย่างเต็มที่ พร้อมกับข้อมูลของพันธุ์พืช ประโยชน์ของพืชพันธุ์ต่างๆ  


เที่ยวเชิงเกษตรที่สวน, ที.เอส.เอ, ภูเรือ


เที่ยวเชิงเกษตรที่สวน, ที.เอส.เอ, ภูเรือ


มีจุดไว้คอยให้บริการสอบถามเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลคอยให้ความรู้อยู่ภายในส่วน พร้อมกับเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญ ภายในส่วน ที เอส เอ  พืชพันธุ์ที่นิยมปลูกก็จะเป็น พืชสวนครัว เช่น พริกสายพันธุ์ต่างๆ มะเขือเทศเชอรี่ ฟักทองทั้งพันธุ์เล็กๆ จนถึงพันธุ์ใหญ่จากต่างประเทศ มะเขือม่วง มะเขือยาว คะน้า และแตงกว่าพันธุ์ต่างๆ ที่ผสมพันธุ์มาในรูปแบบที่แปลกตา และอื่นๆ อีกมากมาย เรียกว่าทำแบบยกสวนแต่ละสวนกันมาให้ชมเลยที่เดียว 


เที่ยวเชิงเกษตรที่สวน, ที.เอส.เอ, ภูเรือ


เที่ยวเชิงเกษตรที่สวน, ที.เอส.เอ, ภูเรือ


เที่ยวเชิงเกษตรที่สวน, ที.เอส.เอ, ภูเรือ

ภายในพื้นที่ที่จัดการเป็นสัดส่วน สามารถเดินทางถึงกันได้มากนอกจากนั้นยังมีทุ่งทานตะวัน และสวนดอกไม้นานาชนิดที่ทางสวน ที เอส เอ ปลูก เพื่อศึกษาและเปิดบริการให้นักท่องเที่ยวได้ชมกัน และส่วนที่จำหน่ายของที่ระลึกไว้คอยให้บริการด้วยนะคะ เรียกกันเลยว่าครบครันจริงๆ หากได้ผ่านมาทาง อำเภอ ภูเรือ ก็อย่าลืมเข้ามาเยี่ยมชมเพราะว่านอกจากจะไม่เสียค่าเข้าชมแล้ว จะได้เห็นสิ่งที่เรียกว่า รวมทุกสิ่งยกมาจากส่วนแต่ละส่วนเลยที่เดียว และถือว่าเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งที่คุ้มค่ามากๆ คะ กับการเที่ยวเชิงเกษตรที่อำเภอ ภูเรือ สวน ที เอส เอ

เที่ยวเชิงเกษตรที่สวน, ที.เอส.เอ, ภูเรือ


เที่ยวเชิงเกษตรที่สวน, ที.เอส.เอ, ภูเรือ


เที่ยวเชิงเกษตรที่สวน, ที.เอส.เอ, ภูเรือ


เที่ยวเชิงเกษตรที่สวน, ที.เอส.เอ, ภูเรือ

เปิดให้เข้าชมวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 น.-17.00 น. และเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 7.30 น.-18.00 น. (ไม่เก็บค่าเข้าชม) การเดินทางมาก็ไม่ยากเลยคะ โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 203 (ภูเรือ-ด่านซ้าย) ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 7 กิโลเมตร หรือหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ โทร. 0 4289 1408


เที่ยวเชิงเกษตรที่สวน, ที.เอส.เอ, ภูเรือ

เที่ยวเชิงเกษตรที่สวน, ที.เอส.เอ, ภูเรือ


เที่ยวเชิงเกษตรที่สวน, ที.เอส.เอ, ภูเรือ

นอกจากสวน ที เอส เอ แล้วที่ภูเรือยังมีสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงอีกมากมาย อาทิเช่น เที่ยวเชิงเกษตรพื้นที่สูงภูเรือ, ดูพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า และพระอาทิตย์ตกที่อุทยานแห่งชาติภูเรือ,  สวนผลไม้ต่างๆ เช่น ไร่องุ่น ไร่สตอเบอรี่ ไร่ส้ม สวนดอกไม้ , ร้านซาโตเดอเลย ร้านขายของฝากชั้นนำของเมืองเลย, น้ำตกปลาบ่า, น้ำตกสองคอน อีกมากมายที่รอนักท่องเที่ยวไปสัมผัสที่ อำเภอ ภูเรือ จังหวัดเลย คะ

**********************

แชร์ได้จากในเว็บไซต์ หรือในเพจเฟสบุ๊ค แต่ไม่อนุญาตให้ก๊อปปี้ภาพไปดัดแปลง หรือนำไปโพสใหม่
---Advertisement---