728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / งานประชาสัมพันธ์ สับปะรดไร่ม่วงเมืองเลย ประจำปี 2555

งานประชาสัมพันธ์ สับปะรดไร่ม่วงเมืองเลย ประจำปี 2555

ขอเชิญเที่ยงาน ประชาสัมพันธ์
สับปะรดไร่ม่วงเมืองเลย ประจำปี 2555
ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2555
ขอเชิญชมเชิญชิม สับปะรดสดๆจากสวน มากมาย และสับปะรดกวน  รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย
ณ สนามกีฬาตำบลน้ำหมาน

นายชาติชาย จิตรอารีย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ร่วมกับชุมชน พ่อค้า ประชาชน ในเขตตำบลน้ำหมาน จัดงานประชาสัมพันธ์สับปะรดไร่ม่วงเมืองเลย ประจำปี ๒๕๕๕ ขึ้นระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ บริเวณสนามกีฬาตำบลน้ำหมาน (ข้างสถานีอนามัยไร่ม่วง) ภายในงานจัดให้มี การประกวดแข่งขันสับปะรด ผลโต รสชาติดี ปลอดสารพิษ, การแต่งร้าน, การแปรรูปสับปะรด, การแข่งกินสับปะรด, การประกวดขวัญใจชาวไร่สับปะรด และชมการแข่งขันเซปักตะกร้อ เปตองต้านยาเสพติด

จึงขอเชิญชวน พี่น้องประชาชนผู้สนใจไป ชิมและเลือกซื้อสับปะรดสดๆ จากไร่ พิธีเปิดงานในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยนายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานเปิดงาน


---Advertisement---