728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / ประชาสัมพันธ์ จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า "นาคา เทรด แฟร์ 2012"

ประชาสัมพันธ์ จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า "นาคา เทรด แฟร์ 2012"


ประชาสัมพันธ์ จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า "นาคา เทรด แฟร์ 2012" 
จังหวัดหนองคาย โดยสำนักงาพาณิชย์จังหวัดหนองคาย ได้กำหนดจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า "นาคา เทรด แฟร์ 2012" ระหว่างวันที่ 20 - 24  กันยายน 2555  ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย และลานน้ำพุพญานาคาจังหวัดหนองคาย

 เพื่อส่งเสริมและขยายตลาดสินค้าให้ผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ได้มีช่องทางในการขยายตลาดการค้าโดยเฉพาะการค้าชายแดนกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม   สหพันธรัฐมาเลเซีย  สาธารณรัฐประชาชนจีนเพิ่มขึ้น  และเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการ รองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (AEC )
---Advertisement---