728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / งานออกพรรษาเชียงคาน 2555

งานออกพรรษาเชียงคาน 2555

งานออกพรรษาเชียงคาน 2555 
ขอเชิญร่วมงานประเพณีออกพรรษาเชียงคาน ประจำปี 2555 วันที่ 25 - 31 ตุลาคม 2555 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอเชียงคาน ชมการออกร้าน OTOP ศูนย์สินค้าไทย 4 ภาค สินค้าจากโรงงาน สวนสนุกชุดใหญ่ ชมคอนเสิร์ต วงดนตรีชื่อดังมากมาย ฯลฯ

โปรแกรมคอนเสิร์ต และวงดนตรี งานออกพรรษาเชียงคาน 55
25 ต.ค. มนแคน แก่นคูณ
26 ต.ค. family music วาเลนไทร์แด้น
27 ต.ค. ไอดิน + เซียง สะหวัน
28 ต.ค. ศร สินชัย + เดือนเพ็ญ อำนวยพร
29 ต.ค. ธันวา อาร์สยาม
30 ต.ค. ไหมไทย ใจตะวัน
31 ต.ค. จินตรา พูลลาภ + ผาชนะไดย์ อาร์สยาม


กำหนดการงานออกพรรษาที่เชียงคาน 55

กำหนดการเปิดงาน
ประเพณีออกพรรษาที่เชียงคาน และการแข่งขันเรือยาว ประจำปี ๒๕๕๕

********************************
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ (ตรงกับวันขึ้น ๑๐ ค่ำ, ๑๑ ค่ำ เดือน ๑๑)
- ชมการประกวดของดีเมืองเชียงคาน ประเภทผ้าทอ
- ชมการประกวดของดีเมืองเชียงคาน ประเภทผลิตผลทางการเกษตร
- ชมการแสดงและจำหน่ายสินค้า “หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” 

วัน เสาร์ ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ (ตรงกับวันขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๑)
เวลา ๐๗.๐๐ น. - ขบวนแห่ปราสาทผึ้ง, ขบวนแห่วัฒนธรรม และขบวนแห่ของดีเมืองเชียงคาน
ของชุมชน / คุ้มวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พ่อค้า ประชาชน และแขกผู้มีเกียรติ มาร่วมงานพร้อมกันที่บริเวณสามแยก
สาธารณสุขอำเภอเชียงคาน
เวลา ๐๙.๐๐ น. - ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี 
- วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์
- ประธานคณะกรรมการจัดงานกล่าวรายงาน
- ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานฯ
- ชมขบวนแห่เทิดพระเกียรติจากโรงเรียนเชียงคาน
- ขบวนแห่ปราสาทผึ้ง ขบวนแห่วัฒนธรรม และขบวนแห่ของดีเมืองเชียงคาน
เคลื่อนขบวนไปตามถนนศรีเชียงคาน และเลี้ยวซ้ายเข้าที่บริเวณลาน
วัฒนธรรม หน้าวัดท่าคก และนำปราสาทผึ้งตั้งไว้ในซุ้มปราสาทผึ้งของแต่ละ
คุ้มวัด / แต่ละอปท.
- เสร็จสิ้นพิธีเปิดงานออกพรรษาที่เชียงคาน
เวลา ๑๔.๐๐ น. - พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลเชียงคานคัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๓๗ ชิงถ้วย
พระราชทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ณ สนาม
กีฬากลางเทศบาลตำบลเชียงคาน

วัน อาทิตย์ ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ (ตรงกับวันขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๑๑)
เวลา ๑๐.๐๐ น. - แข่งขันฟุตบอลเชียงคานคัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๓๗ ชิงถ้วย พระราชทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ 
เวลา ๑๙.๓๐ น. -ชมการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านชองชุมชน/ คุ้มวัด และสภาวัฒนธรรมตำบลต่างๆ ณ บริเวณลานวัฒนธรรม หน้าวัดท่าคก 
เวลา ๐๙.๐๐ น. - พิธีเปิดการแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนฯ 
ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณแม่น้ำโขงหน้าโรงเรียน
บ้านเชียงคาน”วิจิตรวิทยา”

วันจันทร์ ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ (ตรงกับวันขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๑)
เวลา ๐๙.๐๐ น. - พิธีเปิดการแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนฯ ราช-สุดา สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณแม่น้ำโขงหน้าโรงเรียนบ้านเชียงคาน
”วิจิตรวิทยา”
เวลา ๑๐.๐๐ น. - ชมการแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนฯ ราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณแม่น้ำโขงหน้าโรงเรียนบ้านเชียงคาน
”วิจิตรวิทยา”
- ชมการแข่งขันฟุตบอลเชียงคานคัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๓๖ ชิงถ้วย
พระราชทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
เวลา ๑๙.๓๐ น. - ชมการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านของชุมชน / คุ้มวัด และสภาวัฒนธรรม
ตำบลต่าง ๆ ณ บริเวณลานวัฒนธรรม หน้าวัดท่าคก

วันอังคาร ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ (ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑)
เวลา ๐๙.๓๐ น. - ชมการแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนฯ ราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี 
- ชมการแข่งขันฟุตบอลเชียงคานคัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๓๖ ชิงถ้วย
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ 
เวลา ๑๔.๐๐ น. - ประธานในพิธีเดินทางถึงปะรำพิธี
- ชมการแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนฯ ราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี รอบชิงชนะเลิศ
- ชมการแข่งขันเรือยาวมิตรภาพไทย - ลาว
- พิธีปิดการแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนฯ ราช 
สุดา 
สยามบรมราชกุมารี และมอบรางวัลการแข่งขันเรือยาว
- เสร็จสิ้นการแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนฯ 
ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
เวลา ๑๙.๐๐ น. - เชิญร่วมประกอบพิธีกรรม “ผาสาดลอยเคราะห์”
เวลา ๒๐.๐๐ น. - ชมการแข่งขันการไหลเรือไฟ ณ บริเวณลานวัฒนธรรม หน้าวัดท่าคก
- ชมการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านของชุมชน / คุ้มวัด และสภาวัฒนธรรม 
ตำบลต่าง ๆ ณ บริเวณลานวัฒนธรรม หน้าวัดท่าคก

วันพุธ ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ (ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑)
เวลา ๐๖.๓๐ น. - พิธีทำบุญตักบาตรเทโวฯ ณ บริเวณลานวัฒนธรรม หน้าวัดท่าคก 
เวลา ๐๙.๐๐ น. - ชมการแข่งขันฟุตบอลเชียงคานคัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๓๗ ชิงถ้วย
พระราชทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
เวลา ๑๔.๐๐ น. - พิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลเชียงคานคัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๓๗ ชิงถ้วย
พระราชทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
เวลา ๑๙.๓๐ น. - ชมการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านของชุมชน / คุ้มวัด และสภาวัฒนธรรม
ตำบลต่าง ๆ ณ บริเวณลานวัฒนธรรม หน้าวัดท่าคก
- คณะกรรมการตัดสินการประกวด รวมคะแนนและตัดสินการประกวด
- ประกาศผล และมอบรางวัลการประกวด

************************************

---Advertisement---