728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / เบอร์โทรศัพท์ที่สำคัญในจังหวัดเลย

เบอร์โทรศัพท์ที่สำคัญในจังหวัดเลย

เบอร์โทรศัพท์ที่สำคัญในจังหวัดเลย

สอบถามข้อมูลท่องเที่ยว   1672
ตำรวจท่องเที่ยว   1155
ตำรวจทางหลวง   1193
บริการแพทย์ฉุกเฉิน     1669

ตารางเวลาเดินรถ บขส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0-2936-0657
ที่ทำการสถานีขนส่ง (บขส.) เลย 042-811706
สอบถามบริษัทรถร้านเจ้กิม ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง 042-074265 


เส้นทางเดินรถเลย-หลวงพระบาง
อัตราค่าโดยสาร
เลย-แขวงหลวงพระบาง 700 บาท หรือ 175,000 กีบ
เลย-แขวงไชยะบุลี 500 บาท หรือ 125,000 กีบ 
ออกเดินรถทุกวัน จาก บขส.เลย 08.00 น. จากแขวงหลวงพระบาง 07.00 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ช.ม. รวมระยะทาง 394 ก.ม. จอดพักรับประทานอาหารที่ บ้านน้ำปุย แขวงไชยะบุรี (เลย-บ้านน้ำปุย ประมาณ 265 กม.)

ติดต่อสอบถามได้ที่ Call Center บขส 1490 / บขส.เลย 042-811706 / คุณเจี๊ยบ 085-6007477ประชาสัมพันธุ์จังหวัดเลย     042 811258
เทศบาลเมืองเลย       042 811324
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย     042 811254
สถานีตำรวจภูธรเมืองเลย   042 811254
โรงพยาบาลเลย     042 862123
โรงพยาบาลเมืองเลยราม    042 833400 -19
สถานีขนส่งจังหวัดเลย    042 833586
ที่ทำการไปรษณีย์เลย     042 811 713

ที่ว่าการอำเภอเมืองเลย     042 811213
ที่ว่าการอำเภอวังสะพุง     042 841370
ที่ว่าการอำเภอภูกระดึง     042 871093
ที่ว่าการอำเภอภูหลวง   042 879100
ที่ว่าการอำเภอผาขาว  042 818141
ที่ว่าการอำเภอนาด้วง  042 887015
ที่ว่าการอำเภอท่าลี่   042 889206
ที่ว่าการอำเภอเชียงคาน    042 821597
ที่ว่าการอำเภอปากชม    042 881569
ที่ว่าการอำเภอนาแห้ว   042 897041
ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย     042 891266
ที่ว่าการอำเภอภูเรือ    042 899123
ที่ว่าการอำเภอเอราวัณ     042 853027
ที่ว่าการอำเภอหนองหิน      042 852031

สถานีตำรวจภูธรเมืองเลย    042 811254
สถานีตำรวจภูธรด่านซ้าย     042 891310
สถานีตำรวจภูธรนาด้วง      042 887073
สถานีตำรวจภูธรเชียงคาน     042 821181
สถานีตำรวจภูธรวังสะพุง    042 841245
สถานีตำรวจภูธรภูเรือ      042 899090
สถานีตำรวจภูธรท่าลี่         042 889038
สถานีตำรวจภูธรนาแห้ว     042 897074
สถานีตำรวจภูธรภูหลวง     042 879074
สถานีตำรวจภูธรภูกระดึง     042 871024
สถานีตำรวจภูธรปากชม       042 881035
สถานีตำรวจภูธรผาขาว     042 818246
สถานีตำรวจภูธรหนองหิน      042 852091
สถานีตำรวจภูธรเอราวัณ     042 853388
สถานีตำรวจภูธรหนองหญ้าปล้อง    042 077700
สถานีตำรวจภูธรโคกงาม     042 078067
สถานีตำรวจภูธรโพนทอง     042 863611
สถานีตำรวจภูธรนาดินดำ    042 072449
สถานีตำรวจภูธรเชียงกลม     042 075037

ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย    042 821911
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 246 เชียงคาน   042 821176
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 247 ด่านซ้าย    042 891237
สถานีตำรวจน้ำ 4 กองบังคับการ 11 เชียงคาน      042 821010
สถานีตำรวจท่องเที่ยว 6 กองบังคับการ 3 อำเภอเมืองเลย 042 861164
จังหวัดทหารบกเลย      042 071031
กรมทหารพรานที่ 21 ค่ายศรีสองรัก   042 071028
สถานีเรือเชียงคาน หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง เชียงคาน  042 821101
ด่านศุลกากรท่าลี่     042 889187
ด่านศุลกากรเชียงคาน   042 821100
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย        042 812812
สำนักงานจังหวัดเลย           042 833209
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย             042 811871
สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย              042 811934
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเลย            042 811611
แขวงการทางเลยที่ 1   เมืองเลย           042 813464
แขวงการทางเลยที่ 2  ด่านซ้าย            042 891228
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย         042 811737
ท่าอากาศยานเลย          042 811099
สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย  042 811562

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย              042 811394
สถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดเลย      042 899465
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง        042 871333
อุทยานแห่งชาติภูเรือ       042 801716 /0812633097
อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย   042 807616
ศูนย์สำรวจอุทกวิทยาที่ 8 เชียงคาน    042 821328
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง    042 801955
สวนรุกชาติ 100 ปี กรมป่าไม้ ปากปวน  042 850742
สถานีเพาะชำกล้าไม้เลย           081 7084814
โครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    081 8716478
สวนป่าดงน้อย    084 6481434
เกษตรที่สูงเลย อำเภอภูเรือ 042-039891 042-039892


กศน.เลย  042 812657
ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดเลย   042 813240
โรงเรียนเมืองเลย    042 811585
โรงเรียนอนุบาลเลย    042 811738
โรงเรียนเลยพิทยาคม   042 811290
โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา  042 812428
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เลย   042 841573
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย   042 877025
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  042 835223-8
มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย   042 813028
วิทยาลัยเทคนิคเลย  042 811591
วิทยาลัยอาชีวะศึกษาเลย  042 830831
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย  042 078123
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง  042 850579
วิทยาลัยเทคโนโลยีเลยบริหารธุรกิจ  042 812364
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย   042 811754

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย   042 833815
เทศบาลเมืองเลย   042 830889
เทศบาลเมืองวังสะพุง   042 841392
เทศบาลตำบลนาอ้อ   042 834930
เทศบาลตำบลน้ำสวย   042 072126
เทศบาลตำบลนาอาน    042 833514
เทศบาลตำบลนาดินดำ    042 072448
เทศบาลตำบลนาโป่ง     042 804324
เทศบาลตำบลท่าลี่     042 889219
เทศบาลตำบลเชียงคาน   042 822288
เทศบาลตำบลธาตุ    042 854034
เทศบาลตำบลเขาแก้ว   042 070701

รวบรวมข้อมูลโดย www.เที่ยวเลย.com
ข้อมูลจาก ทำเนียบส่วนราชการจังหวัดเลย 2555

***ต้องการสอบถามเบอร์โทรเพิ่มเติม โพสทางเฟสบุค https://www.facebook.com/teawloei                               ---Advertisement---