728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / ขอเชิญร่วมงาน "ภูมิรักษ์ พิทักษ์น้ำ"

ขอเชิญร่วมงาน "ภูมิรักษ์ พิทักษ์น้ำ"

ขอเชิญร่วมงาน "ภูมิรักษ์ พิทักษ์น้ำ"
กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมกับกองทัพบกและจังหวัดเลย ขอเชิญร่วมงาน "ภูมิรักษ์ พิทักษ์น้ำ" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ในวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติประจำปี ๒๕๕๕

ในวันเสาร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๕ ณ บริเวณสนามกีฬาจังหวัดเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

กิจกรรมภายในงาน
-พิธีบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือในการบริหารจัดการน้ำและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ โครงการ "ภูมิรักษ์ พิทักษ์น้ำ"

-การเดินรณรงค์ สร้างจิตสำนึกตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำและร่วมกันอนุรักษ์และพัฒนา แม่น้ำ คู คลอง

-การประกวดวาดภาพ ของนักเรียนในหัวข้อ "แม่น้ำ คู คลองของฉัน"

-การแข่งขันการทำอาหาร จากสัตว์น้ำและผักพื้นบ้านในท้องถิ่น

-การจัดการแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และนิทรรศการวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง และนิทรรศกาลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

-การออกร้านจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึก

-ชมคอนเสิร์ต ของศิลปินนักร้องชื่อดังมากมาย

---Advertisement---