728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / รมต.ทรัพยากรฯ เปิดโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรฯ

รมต.ทรัพยากรฯ เปิดโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรฯ

รมต.ทรัพยากรฯ เปิดโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรฯ
   เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 28 กันยายน 55 นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รมต.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางเปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข สส.เลย เขต 3 พร้อมด้วยนายประณีต ร้อยบาง อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร และโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลยโดยมีนายสมพงษ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าฯเลย นายบรรพต ยาฟอง นายอำเภอด่านซ้าย หัวหน้าส่วนราชการประชาชน นักเรียน กว่า 2,000 คน ร่วมโครงการดังกล่าว

   นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข กล่าวว่า การพัฒนาแหล่งน้ำบาดดาลเพื่อการเกษตรและโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ สำหรับในเขตพื้นที่จังหวัดเลย กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้เข้าดำเนินการโครงการโดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น ซึ้งได้เลือกพื้นที่โรงเรียนชุมชนบ้านด่านซ้าย ม. อ.ด่านซ้าย จ.เลย เพื่อดำเนินการโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียน สามารถดื่มน้ำที่ใสสะอาดบริสุทธ์จากน้ำบาดาลที่นำมากลั่นกรอง

   จากนั้นคณะรัฐมนตรี ได้เดินทางไปยังบ้านหนองอุ่มลัว ม.16 ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลย เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร โดยทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้นำรถขุดเจาะน้ำบาดาล เจาะพื้นที่บ้านหนองอุ่มลัว เพื่อนำน้ำบาดาลมาใช้ในยามเกิดภัยแล้ง ทำให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในการทำการเกษตร โครงการดังกล่าว ในวันนี้ได้เริ่มที่อำเภอด่านซ้าย จ.เลย และจะดำเนินการขุดเจาะน้ำบาลเพื่อใช้ดื่มและการเกษตรในทุกจังหวัด

ขอบคุณข่าวจาก   
---Advertisement---