728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / อบจ.เลยทุ่มงบ 3.3 ล้าน เช่ารถกู้ชีพฉุกเฉิน 30 คัน

อบจ.เลยทุ่มงบ 3.3 ล้าน เช่ารถกู้ชีพฉุกเฉิน 30 คัน


อบจ.เลยทุ่มงบ 3.3 ล้าน เช่ารถกู้ชีพฉุกเฉิน 30 คัน
นายธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย (อบจ.เลย) เปิดเผยว่า ในสภาพปัจจุบันที่สังคมได้ปรับเปลี่ยนไปหลายด้าน โดยเฉพาะ การเกิด แก่ เจ็บ ตาย ปัญหาด้านสุขภาพของประชาชน ปัญหาด้านค่าครองชีพ รายได้ ชีวิตความเป็นอยู่ อีกทั้งปัญหาด้านค่าใช้จ่าย ระยะเวลา ระยะทางการคมนาคม การเดินทางมาถึงสถานบริการทางการแพทย์ ตลอดจนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทุกวินาทีอย่างไม่มีใครคาดคิด 

สร้างความสูญเสียแก่ประชาชนชาวไทยจำนวนมาก เช่น ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เทศกาลปีใหม่ เป็นต้น ผู้ได้รับบาดเจ็บ หากให้การช่วยเหลือ หากให้การรักษาไม่ทันโอกาสรอดชีวิตอาจจะไม่มี แต่หากมีหน่วยแพทย์มีรถกู้ชีพพร้อมปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง มารองรับนำส่งผู้ป่วยสู่โรงพยาบาล ส่งต่อให้สถานบริการการแพทย์ได้ทันท่วงที โอกาสรอดชีวิตก็จะมีและยังช่วยลดการสูญเสียชีวิตได้อีกด้วย ซึ่งจากการพูดคุยกับผู้บริหารการแพทย์ฉุกเฉินในจังหวัดเลย ตนทราบว่ารถให้บริการยังขาดแคลนอยู่ประมาณ 50 คัน

เหตุผลดังกล่าวนี้ อบจ.เลย จึงจัดสรรงบประมาณมาดำเนินการจำนวน 3,380,000 บาท จัดเช่ารถหน่วยแพทย์ฉุกเฉินบริการประชาชน รวมจำนวน 30 คัน ระยะเวลา 5 ปี โดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินประจำจังหวัดบริหารจัดการร่วมกับ อบจ.เลย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อม ซึ่งจะเน้นไปที่ตามชนบทห่างไกลที่รถให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินยังเข้าไปไม่ถึง โดยให้บริการโดยไม่คิดมูลค่าแต่อย่างใดไม่ว่าจะมีเหตุขึ้นที่ไหน เวลาใด ได้จัดศูนย์บริการรับแจ้งเหตุตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมกับทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่คอยช่วยเหลือผู้ป่วย ทั้งนี้เรามีบุคลากรที่มีความรู้และยานพาหนะเคลื่อนที่เร็วออกไปให้การรักษาดูแล ณ จุดเกิดเหตุภายในเวลาอันสั้นและรวดเร็วมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ เพียงแต่แจ้งมาที่สายด่วน 1669 นายก อบจ.เลยกล่าว.

ขอบคุณข่าวจาก   
---Advertisement---