728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / รมช.สาธารณสุขลงพื้นที่ จ.เลย สั่ง สสจ.ฉีดวัคซีนโรคคอตีบแบบปูพรม 5 แสนโด้ส

รมช.สาธารณสุขลงพื้นที่ จ.เลย สั่ง สสจ.ฉีดวัคซีนโรคคอตีบแบบปูพรม 5 แสนโด้ส

รมช.สาธารณสุขลงพื้นที่ จ.เลย สั่ง สสจ.ฉีดวัคซีนโรคคอตีบแบบปูพรม 5 แสนโด้ส
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555 นายแพทย์สุรวิทย์  คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์สุรเชษฐ์  สถิตนิรามัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมราชการที่จังหวัดเลย เพื่อรับฟังสถานการณ์โรคคอตีบหรือโรคดิพทีเรีย (Diphtheria)ที่โรงพยาบาลวังสะพุง จากนั้นเดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เลย อ.วังสะพุง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติหนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย  พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานสาธารณสุข แก่แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน หรือ อสม.

นายแพทย์สุรวิทย์กล่าวว่า โรคคอตีบเป็นโรคติดต่อโดยเชื้อโรคอยู่ในน้ำมูกน้ำลายผู้ป่วย การติดเชื้อมักเป็นที่ลำคอหรือจมูก ประเทศไทยดำเนินการควบคุมได้ ไม่เป็นปัญหาติดต่อกันมาแล้วกว่า 10 ปี เนื่องจากมีความครอบคลุมของการฉีดวัคซีนป้องกันอยู่ในระดับสูง แต่อย่างไรก็ตาม ในบางพื้นที่อาจมีปัญหาในการเข้าถึงวัคซีน เช่น พื้นที่ทุรกันดาร ภูเขา พื้นที่มีปัญหาความไม่สงบ ประกอบกับปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงาน โดยเฉพาะในพื้นที่ตะเข็บชายแดน จึงทำให้มีความเสี่ยงโรคหวนกลับมาระบาดได้อีก จากการรับฟังสถานการณ์โรคคอตีบในพื้นที่จังหวัดเลย ขณะนี้สามารถควบคุมการระบาดได้แล้ว ไม่มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม ข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข ปี 2555 ทั่วประเทศมีรายงานผู้ป่วย  41 ราย เสียชีวิต 3 รายใน 5 จังหวัด ได้แก่ เลย เพชรบูรณ์ ปัตตานี หนองบัวลำภู และยะลา โดยพบผู้ป่วยที่ จ.เลยจำนวน 27 รายใน 4 อำเภอคือด่านซ้าย วังสะพุง ภูหลวง และผาขาว มีผู้เสียชีวิต 2 ราย เป็นผู้ใหญ่ จากการสอบสวนผู้เสียชีวิต พบว่าเป็นผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำ มีโรคประจำตัวและดื่มสุราเป็นประจำ ทำให้ร่างกายไม่แข็งแรง

นายแพทย์สุรวิทย์กล่าวอีกว่า ในการควบคุมโรคที่จังหวัดเลย ขณะนี้ได้จัดส่งวัคซีนป้องกันโรคคอตีบจำนวน 500,000 โด๊ส ฉีดให้ประชาชน  ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีทั้งคนไทยและต่างด้าวทุกคน และฉีดให้ทุกคนใน 3 อำเภอที่พบผู้ป่วย ได้แก่ อำเภอเมือง วังสะพุง และด่านซ้าย เป็นการฉีดปูพรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคใหม่ทั้งหมด เข็มแรกจะฉีดให้ครบภายในพฤศจิกายน 2555 ฉีดคนละ 1-3 เข็ม ฉีดเข็มที่ 2 ภายใน 1 เดือน และเข็มที่ 3 ภายใน 6 เดือน และเน้นการค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ เพื่อเข้าสู่ระบบการรักษา โดยได้ตรวจคัดกรองนักเรียนที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เลย อำเภอ วังสะพุง จังหวัดเลย ซึ่งเป็นโรงเรียนกินนอนประจำ มีนักเรียนประมาณ 700 คน ตรวจพบว่ามีเชื้อแต่ยังไม่ปรากฏอาการป่วยจำนวน 3 ราย รอผลตรวจอีก 10 ราย ได้แยกเด็กออกจากเด็กทั่วไป และให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการเฝ้าระวังและควบคุมโรค กำชับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข หรือ อสม. ในพื้นที่ ออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันโรคดังกล่าว โดยเฉพาะการมีสุขอนามัยที่ดี ล้างมือบ่อยๆ ไม่ใช้ภาชนะเช่นแก้วน้ำ ช้อนรับประทานอาหารร่วมกัน ผู้ป่วยเวลาไอจามให้ใช้กระดาษทิชชูปิดปากและจมูกหรือใส่หน้ากากอนามัย พักรักษาตัวจนกว่าจะหาย ผู้ป่วย ผู้สัมผัสโรคต้องรับประทานยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อ การแพร่กระจายโรค รวมถึงการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อสารพิษคอตีบเพื่อลดความรุนแรงของโรคและบรรเทาการระบาดของโรค.

ขอบคุณข่าวจาก   
---Advertisement---