728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , , ออกพรรษาเชียงคานยิ่งใหญ่ ปราสาทผึ้งลอยน้ำ หนึ่งเดียวในไทย

ออกพรรษาเชียงคานยิ่งใหญ่ ปราสาทผึ้งลอยน้ำ หนึ่งเดียวในไทย

ออกพรรษาเชียงคานยิ่งใหญ่ ปราสาทผึ้งลอยน้ำ หนึ่งเดียวในไทย
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2555  เวลา 18.00 น. ที่บริเวณลานหน้าวัดท่าคก ถ.ชายโขง อ.เชียงคาน จ.เลย  นายชัยภัทร  หิรัณยเลขา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดแถลงข่าวการจัดงานประเพณีออกพรรษาที่เชียงคาน ประจำปี 2555 โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วยนายวิสา  ยัญลักษณ์  นายอำเภอเชียงคาน  นายหล่ง  แก้วนิรันดร์  นายกเทศมนตรีตำบลเชียงคาน  และนางยุพา  ปานรอด  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สำนักงานเลย

นายชัยภัทรกล่าวว่า  งานประเพณีออกพรรษาของอำเภอเชียงคานได้จัดสืบต่อเนื่องกันมาทุกปี เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของชาวพุทธ  โดยในปีนี้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25-31 ตุลาคม 2555  ซึ่งพิธีเปิดงานจะมีขึ้นในวันที่ 27 ตุลาคม 2555 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานพิธี

สำหรับกิจกรรมในงาน มีขบวนแห่ปราสาทผึ้งของคุ้มวัดต่างๆ ในอำเภอเชียงคาน การแสดงศิลปะวัฒนธรรม ขบวนแห่ของดีเมืองเชียงคาน การแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนฯราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในแม่น้ำโขง การแข่งขันการไหลเรือไฟ  การประกวดธิดาปราสาทผึ้ง

และที่สำคัญ ในช่วงค่ำคืนของวันออกพรรษา จะมีการลอยปราสาทผึ้ง หรือผาสาดผึ้งลอยเคราะห์ในแม่น้ำโขง ซึ่งถือเป็นประเพณีอันเก่าแก่ของชาวอำเภอเชียงคาน ที่มีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย

นายหล่ง  แก้วนิรันดร์  นายกเทศมนตรีตำบลเชียงคานกล่าวว่า การลอยผาสาดผึ้งเป็นส่วนหนึ่งของพิธีสะเดาะเคราะห์ แบบดั้งเดิมของท้องถิ่น  โดยผาสาด ลักษณะคล้ายกระทง เจ้าของผาสาดจะนำความโชคร้ายสิ่งที่ไม่ดีปล่อยไหลไปตามแม่น้ำโขง  ซึ่งครั้งนี้ชาวเทศบาลตำบลเชียงคานได้เตรียมผาสาดผึ้งจำนวนมากให้นักท่องเที่ยวลงไปลอยเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตด้วย.

ขอบคุณข่าวจาก   

กำหนดการงานออกพรรษาที่เชียงคาน 55
กำหนดการเปิดงานประเพณีออกพรรษาที่เชียงคาน และการแข่งขันเรือยาว ประจำปี ๒๕๕๕
********************************
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ (ตรงกับวันขึ้น ๑๐ ค่ำ, ๑๑ ค่ำ เดือน ๑๑)
- ชมการประกวดของดีเมืองเชียงคาน ประเภทผ้าทอ
- ชมการประกวดของดีเมืองเชียงคาน ประเภทผลิตผลทางการเกษตร
- ชมการแสดงและจำหน่ายสินค้า “หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” 
วัน เสาร์ ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ (ตรงกับวันขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๑)
เวลา ๐๗.๐๐ น. - ขบวนแห่ปราสาทผึ้ง, ขบวนแห่วัฒนธรรม และขบวนแห่ของดีเมืองเชียงคานของชุมชน / คุ้มวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พ่อค้า ประชาชน และแขกผู้มีเกียรติ มาร่วมงานพร้อมกันที่บริเวณสามแยกสาธารณสุขอำเภอเชียงคาน
เวลา ๐๙.๐๐ น. - ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี 
- วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์
- ประธานคณะกรรมการจัดงานกล่าวรายงาน
- ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานฯ
- ชมขบวนแห่เทิดพระเกียรติจากโรงเรียนเชียงคาน
- ขบวนแห่ปราสาทผึ้ง ขบวนแห่วัฒนธรรม และขบวนแห่ของดีเมืองเชียงคานเคลื่อนขบวนไปตามถนนศรีเชียงคาน และเลี้ยวซ้ายเข้าที่บริเวณลาน
วัฒนธรรม หน้าวัดท่าคก และนำปราสาทผึ้งตั้งไว้ในซุ้มปราสาทผึ้งของแต่ละคุ้มวัด / แต่ละอปท.
- เสร็จสิ้นพิธีเปิดงานออกพรรษาที่เชียงคาน
เวลา ๑๔.๐๐ น. - พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลเชียงคานคัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๓๗ ชิงถ้วย
พระราชทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลเชียงคาน
วัน อาทิตย์ ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ (ตรงกับวันขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๑๑
เวลา ๑๐.๐๐ น. - แข่งขันฟุตบอลเชียงคานคัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๓๗ ชิงถ้วย พระราชทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ 
เวลา ๑๙.๓๐ น. -ชมการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านชองชุมชน/ คุ้มวัด และสภาวัฒนธรรมตำบลต่างๆ ณ บริเวณลานวัฒนธรรม หน้าวัดท่าคก 
เวลา ๐๙.๐๐ น. - พิธีเปิดการแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนฯ ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณแม่น้ำโขงหน้าโรงเรียนบ้านเชียงคาน”วิจิตรวิทยา”
วันจันทร์ ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ (ตรงกับวันขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๑)
เวลา ๐๙.๐๐ น. - พิธีเปิดการแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนฯ ราช-สุดา สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณแม่น้ำโขงหน้าโรงเรียนบ้านเชียงคาน”วิจิตรวิทยา”
เวลา ๑๐.๐๐ น. - ชมการแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนฯ ราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณแม่น้ำโขงหน้าโรงเรียนบ้านเชียงคาน
”วิจิตรวิทยา”
- ชมการแข่งขันฟุตบอลเชียงคานคัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๓๖ ชิงถ้วย
พระราชทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
เวลา ๑๙.๓๐ น. - ชมการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านของชุมชน / คุ้มวัด และสภาวัฒนธรรมตำบลต่าง ๆ ณ บริเวณลานวัฒนธรรม หน้าวัดท่าคก
วันอังคาร ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ (ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑)
เวลา ๐๙.๓๐ น. - ชมการแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนฯ ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
- ชมการแข่งขันฟุตบอลเชียงคานคัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๓๖ ชิงถ้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ 
เวลา ๑๔.๐๐ น. – ประธานในพิธีเดินทางถึงปะรำพิธี
- ชมการแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนฯ ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี รอบชิงชนะเลิศ
- ชมการแข่งขันเรือยาวมิตรภาพไทย – ลาว
- พิธีปิดการแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนฯ ราช สุดา สยามบรมราชกุมารี และมอบรางวัลการแข่งขันเรือยาว
- เสร็จสิ้นการแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนฯ 
ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
เวลา ๑๙.๐๐ น. - เชิญร่วมประกอบพิธีกรรม “ผาสาดลอยเคราะห์”
เวลา ๒๐.๐๐ น. - ชมการแข่งขันการไหลเรือไฟ ณ บริเวณลานวัฒนธรรม หน้าวัดท่าคก
- ชมการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านของชุมชน / คุ้มวัด และสภาวัฒนธรรม ตำบลต่าง ๆ ณ บริเวณลานวัฒนธรรม หน้าวัดท่าคก
วันพุธ ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ (ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑)
เวลา ๐๖.๓๐ น. - พิธีทำบุญตักบาตรเทโวฯ ณ บริเวณลานวัฒนธรรม หน้าวัดท่าคก 
เวลา ๐๙.๐๐ น. - ชมการแข่งขันฟุตบอลเชียงคานคัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๓๗ ชิงถ้วย
พระราชทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
เวลา ๑๔.๐๐ น. - พิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลเชียงคานคัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๓๗ ชิงถ้วย
พระราชทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
เวลา ๑๙.๓๐ น. - ชมการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านของชุมชน / คุ้มวัด และสภาวัฒนธรรม
ตำบลต่าง ๆ ณ บริเวณลานวัฒนธรรม หน้าวัดท่าคก
- คณะกรรมการตัดสินการประกวด รวมคะแนนและตัดสินการประกวด
- ประกาศผล และมอบรางวัลการประกวด


---Advertisement---