728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , จังหวัดเลยเตรียมรับฤดูการท่องเที่ยวกันคึกคักทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

จังหวัดเลยเตรียมรับฤดูการท่องเที่ยวกันคึกคักทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

จังหวัดเลยเตรียมรับฤดูการท่องเที่ยวกันคึกคักทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2555 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องร่วมหารือเพื่อรับฤดูการท่องเที่ยว ประกกอบด้วย นายอำเภอเชียงคาน นายอำเภอภูเรือ นายอำเภอหนองหิน และหัวหน้าส่วนราชการ และนางสาวยุพา ปานนวล ผอ.สำนักงาน ททท.สำนักงานเลย กำหนดคำเชิญชวนว่า 

“หนาวนี้ใจเดียวเที่ยวเมืองเลย”โดยจัดงานเทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ ครั้งที่ 1 ซึ่งมีกำหนดแถลงข่าว วันที่31 ธันวาคม 2555 ที่ สำนักงาน ททท.กรุงเทพมหานคร ที่จังหวัดเลยมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม อาทิ อุทยานแห่งชาติภูกระดึงได้เปิดให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปชมความสวยงามพักแรมและศึกษาธรรมชาติบนยอดภูแล้วตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ส่วนอุทยานแห่งชาติภูเรือ อำเภอภูเรือ และอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย อำเภอนาแห้ว สามารถขึ้นเที่ยวได้ตลอดฤดูกาล สัมผัสอากาศเย็นสบายๆ อุณหภูมิ 18-21 องศาเชลเซียส

ด้านนายสนอง แก้วอำไพ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง เปิดเผยว่า ได้มีการปรับปรุงเส้นทางเดินขึ้นศึกษาธรรมชาติบนภู ที่พักแรม,ห้องน้ำและที่กางเต็นท์ไว้รองรับนักท่องเที่ยว อย่างเพียงพอทุกอย่างพร้อมให้บริการแก่นักท่องเที่ยว

ด้านนายหล่ง แก้วนิรันดร์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน เมืองโบราณร้อย
ปี จังหวัดเลย กล่าวว่า ได้เตรียมความพร้อมสู่ฤดูการท่องเที่ยวปี 2555 เนื่องจากปีที่ผ่านมาใช่วฤดูการท่องเที่ยวมีเสียงบ่นด้านอาหาร ที่พัก การจราจร เรื่องขยะและน้ำเสีย เพื่อเตรียมแก้ไขปัญหาดักล่าว ในช่วงฤดูการท่องเที่ยวจะมีการจัดมหกรรมอาหาร เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ส่งเสริมให้มีอาหารปประเภทท่านเล่นได้ตลอดเส้นทาง รณรงค์ให้กำหนดราคาอาหารชัดเจน ด้านวัฒนธรรม จะมีการรณรงค์ให้เข้าใจถึงความเป็นตัวตนของของเชียงคาน มีธรรมนูญ มีโครงการร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตกับผู้ประกอบการ เช่น การตักบาตรข้าวเหนียวที่ถูกต้อง

นายเทศมนตรีตำบลเชียงคาน กล่าวว่า ที่พัก ปัจจุบันมีห้องพักเพิ่มขึ้น 1500 ห้อง 180 แห่ง ราคาตั้งแต่ 200-3500 บาท ส่วนเรื่องขยะมีการรณรงค์ลดปริมาณขยะพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขยะและกำจัดขยะอย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีโครงการโฮมสเตย์น่าพัก เพื่อเสริมสร้ากิจกรรมภายในกลุ่มโฮมสเตย์พร้อมกับส่งเสริมอนุรักษ์วิถีชีวิต วัฒนธรรมของเชียงคานและรักษาสิ่งแวดล้อไปด้วย

ขอบคุณข่าวจาก  

---Advertisement---