728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / นายก ทต.เขาแก้วสั่งปลดกลางอากาศ รอง-ที่ปรึกษา ฉุนให้ข่าวถนนพัง

นายก ทต.เขาแก้วสั่งปลดกลางอากาศ รอง-ที่ปรึกษา ฉุนให้ข่าวถนนพัง

นายก ทต.เขาแก้วสั่งปลดกลางอากาศ รอง-ที่ปรึกษา ฉุนให้ข่าวถนนพัง
จากกรณีที่สถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี รายการ “ลุงแจ่มร้องทุกข์” เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555 ได้นำเสนอเรื่องราวถนนชำรุด ซึ่งผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากราษฎร ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย ว่าถนนลาดยางในเขตเทศบาลตำบลเขาแก้วหลายจุดชำรุดทรุดโทรมก่อนเวลาอันควรส่งผลให้การสัญจรไป-มาลำบากเพราะถนนลาดยางเหล่านั้นผิวจราจรบาง ขรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อ บางจุดแปรสภาพเป็นพื้นดินลูกรัง โดยโดยเฉพาะเส้นทางสายบ้านนาป่าหนาด ต.เขาแก้ว เชื่อมต่อกับบ้านหินตั้ง ต.จอมศรี อ.เชียงคาน จ.เลย

ก่อนที่ข่าวดังกล่าวจะออกอากาศ  ผู้สื่อข่าวเนชั่นทีวีประจำจังหวัดเลยได้เดินทางไปสัมภาษณ์นางจิรวดี  ศิลธรรม  นายกเทศบาลตำบลเขาแก้ว  แต่เนื่องจากนางจิรวดีติดภาระกิจ   นายพิทยา สาคร รองนายกเทศบาลตำบลเขาแก้ว จึงได้ให้สัมภาษณ์แทน  โดยเปิดเผยว่า ถนนสายนี้อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลเขาแก้ว ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร  กว้าง 6 เมตร ทำการซ่อมแซมปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อต้นปี 2555  ทราบว่าสัญญาการก่อสร้างกับผู้รับเหมานั้นหมดลงแล้ว  และถนนสายนี้ได้เสียหาย กลายเป็นฝุ่นและลูกรังเพราะยางเสื่อมมานานกว่า 3 เดือนแล้ว  ส่วนจะเริ่มดำเนินการซ่อมแซมครั้งใหม่ต้องรองบประมาณปี 2556  สำหรับช่วงระยะทางต่อจากนั้นไปเชื่อมกับ ต.จอมศรี ตนทราบมาว่าอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ซึ่งจะจัดสรรงบประมาณลงมาดำเนินการซ่อมในปีงบประมาณ 2556
จิรวดี ศิลธรรม
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  หลังจากที่มีการนำเสนอข่าวดังกล่าวผ่านรายการลุงแจ่มร้องทุกข์ ทางสถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี นางจิรวดี  ศิลธรรม  นายกเทศมนตรีตำบลเขาแก้ว ได้มีคำสั่งเทศบาลตำบลเขาแก้วที่ 120/2555  ลงวันที่ 24 กันยายน 2555 เรื่อง ให้รองนายกเทศมนตรีคนที่ 1 (นายพิทยา สาคร) และที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขาแก้ว (นายบุญเทียน ทำสี ) พ้นจากตำแหน่ง  โดยในคำสั่งระบุว่า เพื่อให้การทำงานของนายกเทศมนตรีตำบลเขาแก้ว เป็นไปด้วยความเป็นเอกภาพ เกิดความคล่องตัวและการประสานงาน การติดต่องานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  จึงต้องปรับเปลี่ยนการทำงาน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552  โดยให้มีผลตามคำสั่งนับตั้งแต่วันที 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป

พิทยา สาคร
นายพิทยา  สาคร  เปิดเผยหลังจากการถูกปลดจากตำแหน่งว่า คำสั่งที่ออกมาถือว่าไม่เป็นธรรม  เพราะนายกไม่ถามที่มาที่ไปก่อน ไม่สนใจเจตนาที่ให้ข่าวไป ซึ่งตนไม่ได้ไปต่อว่าหรือตำหนิใคร  แม้แต่นายบุญเทียน ทำสี ที่ปรึกษานายก เพียงแค่นั่งอยู่ในห้องเดียวกัน ไม่ได้พูด หรือไม่ได้ให้ข่าวแก่สื่อมวลชนแต่อย่างใด กลับถูกสั่งปลดออกจากตำแหน่งด้วย  หลังจากนี้ตนพร้อมที่ปรึกษาจะได้ดำเนินการขอความเห็นใจจากประชาชน ซึ่งส่วนใหญ่ทราบว่าตนทำเพื่อส่วนรวม  และตนจะนำเรื่องนี้ไปหารือกับทางท้องถิ่นจังหวัดให้ทราบถึงสาเหตุที่ต้องถูกปลดออกจากตำแหน่งกลางอากาศด้วยว่าถูกต้องและเป็นธรรมหรือไม่

ทั้งนี้  ผู้สื่อข่าวได้โทรศัพท์ติดต่อสัมภาษณ์นางจิรวดี  ศิลธรรม เพื่อขอทราบเหตุผลในการออกคำสั่งปลดดังกล่าว  แต่นางจิรวดี กล่าวด้วยน้ำเสียงฉุนเฉียวว่า ไม่สะดวก ไม่มีเวลา หากอยากคุยให้มาหาที่บ้าน พร้อมกับตัดสายทิ้งทันที

ขอบคุณข่าวจาก   
---Advertisement---