728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / ศูนย์ศิลป์สิรินธร เปิดนิทรรศการศิลปะเด็กมิชลิน 2555

ศูนย์ศิลป์สิรินธร เปิดนิทรรศการศิลปะเด็กมิชลิน 2555

ศูนย์ศิลป์สิรินธร เปิดนิทรรศการศิลปะเด็กมิชลิน 2555
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555   ที่ศูนย์ศิลป์สิรินธร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย บริษัทสยามมิชลินจำกัด จัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพสด หัวข้อ “พลังงานทางเลือกอย่างยั้งยืน”    และจัดนิทรรศการศิลปะเด็กมิชลิน 2555  โดยมีนายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญาผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิด

นายตรีพงศ์ เพชรประสิทธิ์ กรรมการอาวุโสบริษัท สยาม มิชลิน จำกัด  กล่าวว่า โครงการ ประกวดภาพวาดและการแสดงศิลปะเด็กมิชลินพลังงานทางเลือกสู่ความยั่งยืน เป็นปีที่ 15 บริษัทได้ร่วมกับทางโรงเรียนศรีสงครามร่วมจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักเพื่อปลูกฝังให้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เด็กสู่การเติบโต เรื่องการวาดภาพและศิลปะก็เป็นการจินตนาการที่ต้องพัฒนาให้เด็กมีสิ่งนี้ที่ไม่อาจมองข้ามได้ ที่เป็นพื้นฐานสำคัญ บริษัทฯเติบโตมาได้กว่า 120 ปี ก็เนื่องจาก”จินตนาการ”คู่ไปกับทางวิชาการ ทำให้เยาวชนจังหวัดเลย และจังหวัดใกล้เคียงได้มาร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวนมาก เด็กจะได้มีโอกาสพัฒนาตนเองในด้านความคิด จินตนาการ การคิดอย่างสร้างสรรค์ โดยมีการแข่งขันออกเป็นระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6  และระดับมัธยมศึกษาปี่ที่ 1-3  ชิงทุนการรวม 40,000 บาท

นายสังคม  ทองมี  ผู้อำนวยการศูนย์ศิลป์สิรินธร กล่าวว่า   การแข่งขันประกวดวาดภาพสดครั้งนี้ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555  เป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้เยาวชนในจังหวัดเลยและจังหวัดใกล้เคียง ได้มีโอกาสมาแสดงความสามารถในเชิงศิลปะกันอย่างทั่วถึง เพื่อเป็นการพัฒนาการในด้านความคิด จิตนาการ การคิดงานอย่างสร้างสรรค์ และในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 เป็นการเปิดนิทรรศการภาพวาดของเด็กผู้ชนะการแข่งขันและมอบใบประกาศเกียรติคุณพร้องเงินรางวัลแก่เด็กนักเรียนผู้ชนะการประกวด.

ขอบคุณข่าวจาก   
---Advertisement---