728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / ภูหลวงร่วมกับกองทัพบกปลูกพืชอาหารช้าง

ภูหลวงร่วมกับกองทัพบกปลูกพืชอาหารช้าง

ภูหลวงร่วมกับกองทัพบกปลูกพืชอาหารช้าง
 ผู้สื่อข่าวรายงาน เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 31 ตุลาคม 2555 ที่หน่วยพิทักษ์ป่าห้วยหินลับ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง บ้านศรีเจริญ ต.เลยวังใสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย พล.ต.ศักดา เปรุนาวิน ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ผู้แทนองคมนตรี เดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ จากกองทัพภาคที่ 2 มาลงที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอภูหลวง
ต่อด้วยรถยนต์ ไปเป็นประธานพิธีปลูกพืชอาหารสัตว์ป่า สร้างโป่งเทียม   และสร้างแหล่งน้ำ ในเขตพื้นที่เพื่อเป็นอาหารแก่สัตว์ป่า และช้างป่าภูหลวง ในโครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวง อันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ โดยความร่วมมือของ กองทัพภาคที่ 2 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมชลประทาน อำเภอภูหลวง องค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านใกล้เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง โดยมีนายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ นายชัยณรงค์ ดูดดื่ม หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ให้การต้อนรับ

   นายสุพจน์ เพริศพริ้ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการพื้นที่ป่าที่ 8 ขอนแก่น กล่าวว่า โครงการฟื้นฟูอาหารช้างอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯปี 2542 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินมาพักแรม ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จ.เลย ทรงทราบถึงปัญหาช้างป่าภูหลวงออกไปหากินพืชไร่ราษฎรได้รับความเสียหายและช้างป่าได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต จึงมีพระราชดำริให้มีการโครงการปลูกพืชอาหารช้าง ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปู่หลวง และเป็นหนทางหนึ่ง ที่จะช่วยป้องกันไม่ให้ช้างออกไปหากินพืชของราษฎร  นอกจากการปลูกพืชเป็นอาหารแล้ว ยังสร้างแหล่งน้ำ ครบวงจรอาหาร เพื่อป้องกันช้างป่าไปหากินนอกเขต  ผลจากโครงการฯนี้ สามารถป้องกันช้างป่าเสียชีวิต สร้างจิตสำนึกแก่ราษฎรมีส่วนร่วมอนุรักษ์ช้างป่า เพิ่มประชากรช้าง เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเลยอีกทางหนึ่ง

   จากการสำรวจประชากรช้างป่าภูหลวงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงจังหวัดเลย พบว่าในปี 2554 มีประชากร 95 ตัว และปี 2555 พบว่ามี จำนวน 102 ตัว เพศผู้กว่า 10 ตัวที่จำแนกได้ชัดเจน เป็นช้างงา 5 ตัว และทุกฝูงจะมีลูกช้างอายุ 1-2 ปี จะเห็นว่าประชากรช้างป่าเพิ่มขึ้น แต่พื้นที่อาหารช้างป่าลดลง จึงส่งผลให้ช้างป่าออกไปหากินนอกเขตป่า เป็นผลให้พืชผลทางการเกษตรของราษฎรได้รับความเสียหายและปัญหาดังกล่าวนี้เพิ่มความรุนแรงมากขึ้น ดังนั้น องค์กร ส่วนราชการผู้นำท้องถิ่น และ ประชาชน จึงร่วมกันปลูกป่าตามโครงการในวันนี้ ด้วยการปลูกกล้วย หว่านเมล็ดหญ้า และโรยเกลือสร้างโป่งเทียม

   ด้าน พล.ต.ศักดา เปรุนาวิน ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี กล่าวว่า ทางกองทัพลงสนับสนุนโครงการฯนี้อย่างเต็มที่ ส่งกำลังพลเข้ามาช่วยปลูกพืช และสร้างฝายเพื่อเป็นแหล่งน้ำ ครบวงจรอาหารแก่สัตว์ป่าทุกชนิด นอกจากนี้ยังเข้าผลักดันผู้บุกรุกป่า เพื่อทำการปลูกยางพาราอย่างต่อเนื่อง

   ส่วนนายบรรพต จุลพล กำนันตำบลเลยวังใสย์ กล่าวว่า โครงการนี้ เป็นการสร้างความปรองดองระหว่างคนกับช้างป่าภูหลวง สามารถอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน โดยยืนยันว่า ได้ปรามชาวบ้านไม่ให้รุกเข้าไปปลูกพืชทำการเกษตรในเขตป่า เนื่องจากทางเจ้าหน้าที่เขตฯได้จัดทำแนวเขตป่าอย่างชัดเจนแล้ว จะทำให้ปัญหาทุกอย่างที่แล้วมาได้รับการแก้ไขถูกทาง

ขอบคุณข่าวจาก   
---Advertisement---