728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , เปิดฤดูกาลท่องเที่ยว จังหวัดเลย “หนาวนี้ใจเดียว เที่ยวเมืองเลย”

เปิดฤดูกาลท่องเที่ยว จังหวัดเลย “หนาวนี้ใจเดียว เที่ยวเมืองเลย”

เปิดฤดูกาลท่องเที่ยว จังหวัดเลย “หนาวนี้ใจเดียว เที่ยวเมืองเลย”
จังหวัดเลยเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว “หนาวนี้ใจเดียว เที่ยวเมืองเลย” ชวนนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสลมหนาว และชมต้นคริสต์มาสมากที่สุดในประเทศไทยที่ภูเรือ พบกับกิจกรรมต่างๆอาทิ งานเทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ, งานเทศกาลหน้ากาก เป็นต้น

       นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และ นายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมแถลงข่าวเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว จังหวัดเลย “หนาวนี้ใจเดียว เที่ยวเมืองเลย” ซึ่งจังหวัดเลย ร่วมกับ ททท. จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาว ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางท่องเที่ยว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ ของทุกปี โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น ภูเรือ ภูกระดึง เชียงคาน ผาหินงาม (คุนหมิงเมืองไทย) เป็นต้น
       
       สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวฤดูหนาวนี้ ได้แก่
       
       1. งานเทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ ครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 พ.ย. 55 - 31 ม.ค. 56 ณ ลานคริสต์มาส บริเวณทางเข้าอุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย เนื่องจากจังหวัดเลยมีพื้นที่ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 80 เป็นภูเขา จึงมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ประกอบกับอากาศหนาวเย็นเหมาะกับการเพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับและพืชเมืองหนาว ซึ่งสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรถึงปีละ 150 - 200 ล้านบาท โดยเฉพาะได้มีการส่งเสริมให้ปลูกต้นคริสต์มาสส่งไปขายยังจังหวัดต่างๆ ทั้งในภาคเหนือและประเทศเพื่อนบ้าน ในแต่ละปีประมาณ 2.5 ล้านต้น ซึ่งเป็นรายได้เข้าสู่จังหวัดปีละประมาณ 60 - 100 ล้านบาท
       
       ดังนั้น ททท. สำนักงานเลย จึงได้ร่วมกับ จังหวัดเลย จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังจังหวัดเลยมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อสร้างการรับรู้ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้รับรู้ว่าอำเภอภูเรือ เป็นแหล่งปลูกและจำหน่ายต้นคริสต์มาสมากที่สุดในประเทศไทย ทั้งยังก่อให้เกิดการกระจายรายได้ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่และส่งเสริมการปลูกต้นคริสต์มาสเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเพิ่มรายได้เสริมอาชีพให้ประชาชนในท้องถิ่นมากขึ้น
       
       ภายในงานจะมีการจัดจุด Landmark ประดับต้นคริสต์มาสเป็นทุ่งต้นคริสต์มาส มีกังหันลม ไม้ดอกไม้ประดับ สีแดงและสีเหลืองสัญลักษณ์ของวันคริสต์มาส เพื่อให้เป็นนักท่องเที่ยวได้ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก รวมทั้งจัดกิจกรรม Street Show การจำหน่ายสินค้าOTOP ที่มีชื่อเสียงของจังหวัด เช่น ไวน์ ต้นคริสต์มาส อาหาร กาแฟสด เป็นต้น
       
       2. งานเทศกาลหน้ากาก กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ธ.ค. 55 - 1 ม.ค. 56 ณ บริเวณสนามกีฬาหน้าเทศบาลเมืองเลย จัดโดยเทศบาลเมืองเลย เพื่อเป็นกิจกรรมรื่นเริงรับเทศกาลท่องเที่ยวฤดูหนาวให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนได้เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประกอบด้วย ขบวนแห่หน้ากากนานาชาติ ได้แก่ หน้ากากผีตาโขน หน้ากากผีขนน้ำ และหน้ากากจากประเทศเพื่อนบ้าน (เกาหลี จีน เวียดนาม) นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับหน้ากาก การออกร้านจำหน่ายสินค้า การแสดงเกี่ยวกับหน้ากาก เป็นต้น
       
       3. งานเทศกาลไม้ดอกเมืองหนาว กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 55 - 3 ม.ค. 56 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือ ภายในงานจะมีการตกแต่งบรรยากาศทั้งอำเภอภูเรือ ด้วยดอกไม้ฤดูหนาวและการประสมประสานกับเทศกาลไม้ดอกฤดูหนาว รวมทั้งการจำหน่ายต้นไม้ดอกไม้ประดับตลอดเส้นทาง
       
       ททท. คาดว่าการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวครั้งนี้ โดยเฉพาะงานเทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ ครั้งที่ 1 จะกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางมายังจังหวัดเลยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (ประมาณ 300,000 คน) ก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านบาท
       
       ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานจังหวัดเลย โทร. 0-4281-2812 e-mail:[email protected] และเบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย 1672

ขอบคุณข่าวจาก manager.co.th
---Advertisement---