728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / รมว.ทส.ลงพื้นที่จังหวัดเลย ตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบภัยแล้ง

รมว.ทส.ลงพื้นที่จังหวัดเลย ตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบภัยแล้ง

รมว.ทส.ลงพื้นที่จังหวัดเลย ตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบภัยแล้ง
   เช้าวันนี้ 11 พ.ย.55 นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ ลงพื้นจังหวัดเลย เพื่อตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบภัยแล้งพร้อมติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง ซึ่งปัจจุบัน ภัยแล้งได้ครอบคลุมหลายพื้นที่ทั่วประเทศ และทางรัฐบาลได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยแล้งไปแล้วหลายจังหวัดโดยเฉพาะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

   รมว.ทส.กล่าวว่า จังหวัดเลยเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งเช่นกัน ส่งผลให้พืชไร่ต่างๆของเกษตรกร ได้รับความเสียหาย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น เข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาในการให้ความช่วยงเหลือเบื้องต้น โดยการขุดเจาะบ่อน้ำบาลดาล ซึ้งขณะนี้ดำเนินการไปแล้ว 3 บ่อ ที่บ้านศรีสองรัก ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมือง , บ้านเมี่ยง ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ และที่บ้านเอราวัณ ตำบลผาอินแปลง อำเภอเอราวัณ

   รมว.ทส กล่าวเพิ่มเติมว่า การแก้ปัญหาภัยแล้งเบื้องต้นเราได้ให้มีการสำรวจความเดือดร้อนของประชาชนและการหาแหล่งน้ำดิบที่มีอยู่แล้ว เช่น เขื่อน หรืออ่างเก็บน้ำที่เป็นแหล่งน้ำดิบ ถ้ามีไม่พอก็จะนำน้ำบาดาลหรือน้ำใต้ดินมาให้ประชาชนได้ใช้ก่อนโดยการขุดเจาะน้ำบาลทั่วประเทศซึ่งขณะนี้มีการขุดเจาะไปแล้วกว่า 2 พันแห่งและขณะนี้มีโครงการเร่งด่วนขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรอีกอีกประมาณ 700 แห่ง ปีหน้าอีกประมาณ 3พันแห่ง ถ้ายังไม่พอก็จะมีการขยายเพิ่มอีก และในระยะยาวก็จะมีแผนให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลสำรวจพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมพร้อมกับบูรณาการกับทางจังหวัดในการนำเนินแผนงานโครงการต่างๆ ซึ่งคาดว่าจะแก้ปัญหาภัยแล้งในระยะยาวได้

   ส่วนกรณีที่มีข่าวว่าทางรัฐบาลจะนำที่ดินที่เป็นป่าเสื่อมโทรม มาแจกให้กับประชาชนผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ทำกินเป็นของตัวเอง รมว.ทส. ชี้แจงว่า เรื่องนี้ยังไม่มีความชัดเจน เนื่องจากเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องมาจากรัฐบาลชุดที่แล้วและอธิบดีกรมป่าไม้ฯก็พูดไปตามข้องมูลที่มีอยู่ในขณะนั้น ซึ่งจริงๆแล้วต้องผ่านขั้นตอนอีกหลายขั้นตอน คือต้องเริ่มจากการรีเช็คก่อนว่ามีที่ดินอยู่เท่าไร ตรงไหน อย่างไร และต้องมีการตรวจสอบจำนวนผู้ที่เดือดร้อน นโยบายของรัฐบาลจะเป็นอย่างไร ซึ่งคงอีกนานกว่าจะได้ข้อมูลที่ชัดเจน จากนั้น รมว.ทส. พร้อมคณะเดินทางไปที่จังหวัดหนองบัวลำภูในภารกิจเดียวกันขอบคุณข่าวจาก   

---Advertisement---