728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / สสจ.เลยเตือนร้านค้าจัดกระเช้าปีใหม่ใช้ของหมดอายุ เจอคุก 2 ปี

สสจ.เลยเตือนร้านค้าจัดกระเช้าปีใหม่ใช้ของหมดอายุ เจอคุก 2 ปี

สสจ.เลยเตือนร้านค้าจัดกระเช้าปีใหม่ใช้ของหมดอายุ เจอคุก 2 ปี 
นพ.วิวรรธน์ ก่อวิริยกมล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย กล่าวว่า ช่วงนี้ใกล้จะเข้าเทศกาลปีใหม่แล้ว จึงขอวิงวอนให้ร้านค้าทุกแห่ง ได้ใส่ใจจัดกระเช้าที่ดีมีคุณภาพ ห้ามเอาของที่หมดอายุหรือใกล้หมดอายุใส่ในกระเช้าและห้ามนำเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ เช่น เหล้า ไวน์ เบียร์ เป็นต้น ใส่กระเช้า และต้องแสดงฉลากอาหารเป็นข้อความภาษาไทย ที่เห็นได้ชัดเจนอ่านง่าย แสดง ชื่อ ประเภท หรือชนิดของอาหารแต่ละรายการที่บรรจุ วันเดือนปี ที่หมดอายุหรือควรบริโภคก่อนของอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารจัดรวมในภาชนะ ในกรณีจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารหมดอายุ หรือมีการปนเปื้อนวัตถุอันตราย จะเข้าข่ายเป็นอาหาร ไม่บริสุทธิ์ มีโทษจำคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒ หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และกรณีอาหารที่มีการแสดงฉลากไม่ถูกต้อง มีโทษปรับไม่เกิน ๓ หมื่นบาท ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ

นพ.วิวรรธน์ ก่อวิริยกมล
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย กล่าวย้ำเตือนอีกว่า จะให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ที่ ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า ในจังหวัดเลย เพื่อให้ความเชื่อมั่นและให้คำแนะนำแก่ร้านค้า และประชาชนในการเลือกกระเช้าอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย ดังนั้น จึงขอให้ผู้จำหน่ายมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค อย่านำผลิตภัณฑ์อาหารที่ใกล้หมดอายุจัดใส่กระเช้าของขวัญ เพื่อป้องกันอันตรายที่ผู้บริโภคจะได้รับ ย้ำ! หากตรวจพบผลิตภัณฑ์อาหารหมดอายุในกระเช้าหรือมีสิ่งที่น่าจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพเจือปนอยู่ จะเข้าข่ายเป็นอาหาร ไม่บริสุทธิ์ มีโทษจำคุกหรือปรับสูงสุดถึง ๒๐,๐๐๐ บาท อีกทั้งขอให้ผู้จำหน่ายหลีกเลี่ยงการจัดเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ใส่ในกระเช้า รวมถึงไม่ควรมีวัตถุอันตราย ยา หรือเครื่องสำอาง รวมในกระเช้าเดียวกันด้วย.


---Advertisement---