728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , ภูกระดึง เชิญชวนเค้าท์ดาวน์ปีใหม่ 2556 บนยอดภูกระดึง

ภูกระดึง เชิญชวนเค้าท์ดาวน์ปีใหม่ 2556 บนยอดภูกระดึง

ภูกระดึง เชิญชวนเค้าท์ดาวน์ปีใหม่ 2556 บนยอดภูกระดึง
วันที่ 29 ธ.ค.55 นายสนอง แก้วอำไพ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง เปิดเผยว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวภูกระดึงเป็นจำนวนมาก จึงขอเชิญชวนร่วมกันเค้าท์ดาวน์ภูกระดึง ดยการเจาะลูกโป่ง 1,288 ลูก เพื่อลดมลพิษทางอากาศและสารเคมี ด้วยการห้ามนักท่องเที่ยวจุดพลุ ประทัด หรือดอกไม้ไฟ แล้วหันมาใช้วิธีเจาะลูกโป่งด้วยไม้จิ้มฟัน จำนวนเท่ากับความสูงของยอดเขาภูกระดึง แล้วนำวัสดุเหลือใช้ใส่ถุงดำนำลงมาทิ้งด้านล่าง ในภายหลัง บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวศรีฐาน (เชิงเขา)

นายสนอง กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของโครงการต้นแบบอุทยานแห่งชาติ พลังงานทดแทนเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนโดยได้รับงบประมาณ 10 ล้านบาท เพื่อติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ผ่านระบบโครงข่ายไฟฟ้า แบบอัจฉริยะ (Smart grid) และมิเตอร์แบบจ่ายก่อนใช้ (Prepaid Meter) ผนวกกับระบบกังหันลมธรรมชาติเพื่อนำไฟฟ้ามาผ่านอินเวอร์เตอร์แบบ 2 ทิศทาง ที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกันดำเนินการ ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยววังกวาง (ยอดเขา) ขณะนี้มีความคืบหน้าไปมากแล้ว โดยคาดว่าปลายมกราคม 2556 จะแล้วเสร็จ และจะจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะจัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ประมาณกลาง กุมภาพันธ์ 2556 นี้

จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจมาเยือนภูกระดึง ที่มีธรรมชาติโดดเด่น มีแหล่งท่องเที่ยว 10 กว่าแห่งในพื้นที่เดียวกัน บนที่ราบยอดเขา 37,500 ไร่ มีทุ่งหญ้าป่าสน มีน้ำตกต่างๆ มีหน้าผาที่สวยงาม มีสัตว์ป่านานาพันธุ์ มีเสน่ห์ตรึงใจมิรู้ลืมว่า “ครั้งหนึ่งในชีวิต เราคือผู้พิชิตภูกระดึง” โปรดติดต่อสำรองที่พักล่วงหน้า และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง โทรศัพท์หมายเลข 0- 4287 - 1333 และ 0 - 4287 - 1458 หรือ www.dnp.go.th---Advertisement---