728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , จังหวัดเลยร่วมกับชมรมสื่อเสรีเลย จัดประกวดภาพถ่าย “อันซีนเมืองเลย”

จังหวัดเลยร่วมกับชมรมสื่อเสรีเลย จัดประกวดภาพถ่าย “อันซีนเมืองเลย”


จังหวัดเลยร่วมกับชมรมสื่อเสรีเลย จัดประกวดภาพถ่าย “อันซีนเมืองเลย”
ค้นหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ชิงเงินรางวัลกว่า 20,000 บาท
   นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดเผยว่า จังหวัดกำหนดจัด     “งานกาชาดมะขามหวานเมืองเลย ประจำปี 2556 ” ขึ้นระหว่างวันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อให้งานกาชาดประจำปีนี้ มีสิ่งดีๆมานำเสนอแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาร่วมงาน และเป็นการประชาสัมพันธ์งานกาชาดฯ จังหวัดเลยจึงร่วมกับชมรมสื่อเสรีเลยจัดการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ UNSEEN เมืองเลย ” เพื่อเป็นการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่ซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ที่ยังไม่เคยไปมาก่อน หรือ พบเห็นแต่ไม่มีช่องทางนำเสนอ มานำเสนอในรูปแบบภาพถ่าย เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามแห่งเดิมที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอยู่แล้ว เช่น อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อุทยานแห่งชาติภูเรือ อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง สวนหินผางาม

คุนหมิงเมืองเลย ล่าสุดที่ท่องที่ยวแห่งใหม่ ทุ่งซากูระบานที่ภูลมโล และลานต้นคริสต์มาสใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่อำเภอภูเรือ  

   ด้าน นายวิชัย จินดาเหม ประธานชมรมสื่อเสรีเลยกล่าวว่า สื่อมวลชนในจังหวัดเลยร่วมมือกัน โดยตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของจังหวัดเลย อันเป็นจังหวัดที่มีความงามทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ โอบล้อมด้วยภูเขาน้อยใหญ่ ภูมิประเทศที่งดงาม จนได้ชื่อว่า “เมืองทะเลแห่งภูเขา สุดหนาวในสยาม” นอกจากแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้วจังหวัดเลย ยังเป็นเมืองวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสความงดงามทางธรรมชาติและวัฒนธรรม สร้างรายได้ให้กับจังหวัดเลยหลายร้อยล้านบาท ดังนั้น จึงขอเชิญชวนให้ชาวจังหวัดเลย และนักท่องเที่ยวทุกคน ที่เคยเข้ามาท่องเที่ยว หรือมีเป้าหมายจะเข้ามาเที่ยวเปิดมุมมองใหม่ ๆ ในด้านสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ถ่ายทอดผลงานนำเสนอผ่านศิลปะภาพถ่าย เพื่อรักษาไว้ให้คงความยั่งยืน เก็บบันทึกเรื่องราวเป็นรูปเล่มต่อไป ทางจังหวัดเลยและชมรมสื่อเสรีเลย จึงจัดกิจกรรมส่งเสริมงานกาชาดดอกฝ้ายบานปีนี้

   สำหรับการประกวดภาพถ่ายครั้งนี้ กำหนดเป็น 2 ประเภทคือ ประเภทบุคคลทั่วไป และประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา รางวัลประกวดทั้ง 2 ประเภทมีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ เงินสด 5,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   เงินสด 3,000  บาท , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 2,000 บาท และรางวัลชมเชย 3 รางวัล ๆ ละ 500 บาท   โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2556  ภาพที่ได้รับรางวัล และที่ส่งเข้าร่วมประกวดจะถูกนำไปแสดงในงานกาชาดดอกฝ้ายบาน มะขามหวานเมืองเลย ประจำปี 2556
   ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.linkloei.com หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 081-2968333 , 081-7174263.


กติกาการประกวด
1. หัวข้อการประกวด การประกวดภาพถ่าย “Unseen เมืองเลย”
2. ลักษณะมุมมองและองค์ประกอบของภาพถ่าย
      2.1 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
      2.2 วิถีชีวิต+ภูมิปัญญาท้องถิ่น
      2.3 ประเพณีวัฒนธรรมของคนเมืองเลย
3. ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด นักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
4. ประเภทการประกวด
     4.1 ประเภทบุคคลทั่วไป
     4.2 ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา
5. รางวัลแบ่งเป็น 2 ประเภทดังนี้
     5.1 ประเภทบุคคลทั่วไป
- รางวัลชนะเลิศ เงินจำนวน 5,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินจำนวน 3,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินจำนวน 2,000 บาท
- รางวัลชมเชย 3 รางวัล ๆ ละ 500 บาท
     5.2 ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา
- รางวัลชนะเลิศ เงินจำนวน 5,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินจำนวน 3,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินจำนวน 2,000 บาท
- รางวัลชมเชย 3 รางวัล ๆ ละ 500 บาท
6. ระเบียบและเงื่อนไขการส่งภาพเข้าประกวด
     6.1 ภาพถ่ายที่ส่งประกวดจะต้องเข้ากับแนวคิด “Unseen เมืองเลย” ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องระบุประเภทของภาพประกวดให้ชัดเจน รวมถึงรายละเอียดการถ่ายภาพ สถานที่ถ่ายภาพ บรรยายเรื่องราวของภาพหรือเหตุการณ์ความประทับใจ ลงในใบสมัครหรือสำเนาใบสมัครให้ครบถ้วน (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก www.linkloei.com)
     6.2 ภาพถ่ายสีอัดขยายขนาดไม่ต่ำกว่า 12 x 18 นิ้ว ถ่ายด้วยกล้องฟิล์มหรือกล้องดิจิตอล พร้อมไฟล์ต้นฉบับ ( กรณีถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล ให้ส่งภาพถ่ายพร้อมแนบไฟล์โดยไรท์ใส่แผ่นซีดี เป็นไฟล์ JPEG ขนาดความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 6 ล้านพิกเซล ความละเอียด 300 dpi )
    6.3 ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในประเภท นักเรียน นิสิต นักศึกษา ต้องแนบบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษาตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรนักเรียน นิสิต นักศึกษา มาด้วย มิเช่นนั้นจะถือว่าเป็นการส่งภาพถ่ายประกวดในประเภทบุคคลทั่วไป
    6.4 ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องอยู่ในช่วงเวลาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันรับสมัคร
    6.5 บุคคลที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด มีสิทธิ์ส่งภาพถ่ายในประเภทเดียวเท่านั้น(ส่งภาพถ่ายได้ไม่เกิน 3 ภาพ)
    6.6 ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ถ่ายไม่เคยตีพิมพ์ในนิตยสาร หนังสือ แผ่นภาพ เว็บไซต์ หรือเอกสารใด ๆ ที่ทำขึ้นเพื่อการจำหน่าย หรือโฆษณา และได้รับรางวัลไดๆ มาก่อน
   6.7 การตัดสินภาพถ่ายและกำหนดวิธีการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
  6.8 ภาพถ่ายทุกภาพที่ส่งเข้าประกวดผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ทุกประสื่อ
  6.9 ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องถ่ายในพื้นที่จังหวัดเลยเท่านั้น
 6.10 ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่ผ่านการตัดต่อ ตกแต่ง เปลี่ยนแปลง
 6.11 การส่งภาพถ่ายเข้าประกวด หากไม่อยู่ในเงื่อนไขข้อตกลงปฏิบัติตามกติกาต่าง ๆ ข้างต้น จะไม่ได้รับการพิจารณา
7. วิธีการส่งภาพเข้าประกวด
7.1 ส่งด้วยตนเองที่ชมรมสื่อเสรีเลย อาคารสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย ถ.เจริญรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000
7.2 ส่งทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน ตามที่อยู่ในข้อ
7.1 วงเล็บมุมซองว่า “ประกวดถ่ายภาพ”
8. ระยะเวลาการส่งภาพเข้าประกวด
สามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ได้ทราบประกาศจังหวัดเลย – วันที่ 15 มกราคม 2556 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ทั้งนี้ หากส่งทางไปรษณีย์จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
9. การประกาศผลการตัดสิน
9.1 คณะกรรมพิจารณาตัดสินระหว่างวันที่ 16 มกราคม 2556 – 20 มกราคม 2556
9.2 ประกาศผลการตัดสินวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 โดยสามารถตรวจผลการตัดสินได้ที่ศาลากลางจังหวัดเลย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย และที่เว็บไซต์www.linkloei.com
9.3 การมอบรางวัลจะมีขึ้นในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556 ณ เวทีกลาง งานกาชาดดอกฝ้ายบานมะขามหวานเมืองเลย ประจำปี 2556


ดาวน์โหลดใบสมัคร ใบสมัคร.docx_Page_4---Advertisement---