728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , , อบต.กกสะทอน ชวนเที่ยวปีใหม่ม้งบ้านตูบค้อ จ.เลย หนึ่งเดียวในอีสาน

อบต.กกสะทอน ชวนเที่ยวปีใหม่ม้งบ้านตูบค้อ จ.เลย หนึ่งเดียวในอีสาน

อบต.กกสะทอน ชวนเที่ยวปีใหม่ม้งบ้านตูบค้อ จ.เลย หนึ่งเดียวในอีสาน
ชาวไทยภูเขาเผ่าม้งมีประเพณีปีใหม่ ตรงกับ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 2 ส่วนใหญ่จะอยู่ในระหว่างเดือนธันวาคม-มกราคมของทุกปี ซึ่งในวันปีใหม่นี้ของชาวม้งจัดเป็นงานประเพณีที่ชาวม้งรอคอยอย่างใจจดใจจ่อ เนื่องจากเป็นการพบปะกันระหว่างกลุ่มญาติ มีประเพณีขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และผู้อาวุโส เป็นวันที่หนุ่มๆสาวๆในหมู่บ้านจะได้เลือกคู่ มีการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีและการละเล่นต่างๆ เช่น ลูกข่าง ลูกช่วง และ การแข่งขันล้อเลื่อนไม้ ซึ่งเป็นกีฬาที่ท้าทายน่าสนใจเป็นอย่างมาก แต่นอกการละเล่นที่สร้างความสนุกสนานแล้ว จะมีพิธีกรรมต้อนรับปีใหม่ซึ่งจัดเป็นพิธีกรรมที่ชาวม้งให้ความสำคัญมาก 

      นายวิตชิณ คำนิมิตว์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย กล่าวว่า บ้านตูบค้อ หมู่ 6 ต.กกสะทอน ถือเป็นชาวม้งแห่งเดียวในภาคอีสาน ที่ยังคงทำตามความเชื่อและความศรัทธา รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบสานกันมาแต่บรรพบุรษ ในเรื่องฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวม้งทั่วโลก ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน จึงร่วมกับชาวม้ง บ้านตูบค้อ จัดงานปีใหม่ม้งขึ้นระหว่างวันที่ 14-20 ธันวาคม 2555 เพื่อสืบสานประเพณีและเป็นการส่งเสริมการท่อเงที่ยวของตำบลกกสะทอน ให้เป็นที่รู้จัก
      ด้านนายศุภฤกษ์ แซ่เถา ผู้ใหญ่บ้านกล่าวว่า ชาวม้งบ้านตูบค้อ เดิมอาศัยอยู่บ้านภูขี้เถ้า หมู่ 6  ต.กกสะทอน แต่อยู่ในนิคมชาวเขา ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ทางการจึงให้ย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่เมื่อปี พ.ศ.2523 เปลี่ยนชื่อเป็น บ้านตูบค้อ หมู่ 6 มี 260 ครัวเรือน จำนวน 1,206 คน และได้สัญชาติไทยทุกคน ตามนโยบาย 66/23 ชาวม้งต้องระหกระเหินย้ายถิ่นฐานตามคำสั่งของทางการ เนื่องจากการสู้รบและความขัดแย้งทางการเมืองของคนไทยในประเทศ ความมั่นคงของชาวม้งต้องขึ้นอยู่กับความมั่นคงของรัฐบาลแต่ละยุคแต่ละสมัย มาจนบัดนี้ชาวม้งทุกคนที่นี่ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีความสำนึกในบุญคุณ ที่ให้แผ่นดินอยู่ แต่ก็ไม่ลืมรากเง้าของตนเอง งานปีใหม่ม้ง จึงเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยภูเขา ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 14 ธันวาคม 2555 กำหนดจัดพร้อมกันทั่วประเทศ โดยในวันที่ 13 ธันวาคม 2555 จะมีการร่วมรับประทานอาหารและกินเลี้ยงฉลองกันภายในของแต่ละบ้านแต่ละตระกูลแซ่ และวันรุ่งขึ้นเป็นวันเลี้ยงรวมทั้งหมู่บ้าน โดยในปีนี้ นายธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ให้เกียรติเดินทางมาร่วมงาน ชาวบ้านจะมีการละเล่นในหมู่บ้าน เช่น การแข่งขันเล่นลูกข่าง หนุ่มสาวจะเลือกคู่กันโดยใช้วิธีโยนลูกช่วง
      ในวันที่ 19 ธันวาคม 2555 เป็นวันเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ม้ง อย่างเป็นทางการ โดยนางเปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข สส.เลย เขต 3 จะเดินทางมาเป็นประธานในพิธี ภายในงานจะมีกิจกรรม การละเล่นและการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านมากมาย เช่น การโยนลูกช่วง, การเป่าแคนม้ง, การร้องเพลงม้ง, การแข่งขันกีฬาตีลูกข่าง, การแข่งขันกีฬาตีหน้าไม้, การแข่งขันกีฬาเป่าลูกดอก, การแข่งขันกีฬาขว้างมีดสั้น, การแข่งขันกีฬาพุ่งหอกซัด , การแข่งขันกีฬาขว้างสากมอง และการแข่งขันกีฬาเป่าลูกดิน โดยชาวบ้านทุกเพศทุกวัยต่างพร้อมใจกันสวมเสื้อผ้าด้วยเครื่องแต่งกายประจำเผ่าออกมาเที่ยวงานอย่างสวยงามหลากหลายสีสัน

 นางสาวยุพา ปานรอด ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย กล่าวว่า ทาง ททท.เลย เห็นความสำคัญของงานปีใหม่ม้ง ที่บ้านตูบค้อ นอกจากงานปีใหม่ม้ง ซึ่งเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีอันดีงาม เป็นเอกรักษ์ มาแต่บรรพบุรษ ที่ควรอนุรักษ์ต่อเนื่องไปจนชั่วลูกชั่วหลาน ปัจจุบันวัฒนธรรมตะวันตกได้เข้ามามีบทบาทเปลี่ยนแปลง ทั้งเครื่องแต่งกาย วัฒนธรรมการกิน ความเป็นอยู่ ที่นี่ยังมีสถานที่เที่ยวแห่งใหม่ กำลังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่นิยม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ คือ ชมดอกซากูระบาน หรือ ดอกพญาเสือโคร่ง บนภูลมโล ที่มีพื้น 1,200 ไร่ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จำนวนกว่า 200,000 ต้น จะบานเต็มทั่วภูเขาและท้องทุ่ง ในช่วงกลางเดือนธันวาคมถึงกลางเดือนมกราคมของทุกปี จึงขอเรียนเชิญเที่ยวชมงานปีใหม่ม้ง ตามสโลแกนขององค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอนว่า “ ขึ้นภูเดียว ชมสามภู ดูสามจังหวัด ” คือขึ้นภูลมโล จะได้ชมภูขี้เถ้าจังหวัดเลย ชมภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์ และภูหินร่องกล้าจังหวัดพิษณุโลก สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โทร.0-4280-1714, ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนกกสะทอน โทร.091-373-0903,089-347-7688 ,สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานเลย โทร.0-4281-2812,0-4281-1405 email: [email protected]/ www.facebook.com/tatloei

ขอบคุณข่าวจาก สื่อเสรีเลย
---Advertisement---