728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / เลยอุณหภูมิลดต่ำ สพป.เลย 1 ขอรับบริจาคเสื้อกันหนาวให้นักเรียน

เลยอุณหภูมิลดต่ำ สพป.เลย 1 ขอรับบริจาคเสื้อกันหนาวให้นักเรียน

เลยอุณหภูมิลดต่ำ สพป.เลย 1 ขอรับบริจาคเสื้อกันหนาวให้นักเรียน
อากาศที่จังหวัดเลยหนาวเย็นอย่างต่อเนื่อง สถานีอุดุนิยมวิทยาเลย รายงานอุณหภูมิต่ำสุดตามอำเภอต่างๆ เมื่อช่วงเช้าวันที่ 1 มกราคม 2556 ดังนี้ อ.วังสะพุง 15.8 องศาเซลเซียส อ.นาแห้ว 14.0 องศาเซลเซียส อ.ผาขาว 13.6 องศาเซลเซียส อ.เมืองเลย 13.0 องศาเซลเซียส อ.ท่าลี่ 12.8 องศาเซลเซียส อ.ด่านซ้าย และอ.ภูเรือ 12.0 องศาเซลเซียส อุทยานแห่งชาติภูเรือ 11.0 องศาเซลเซียส เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง 11.0 องศาเซลเซียส

ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสพป.เลย 1 กล่าวว่า จากสภาพอากาศที่หนาวเย็นในขณะนี้ ส่งผลให้เด็ก ๆ นักเรียนในสังกัดที่มาจากครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส ได้รับความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากการขาดแคลนเสื้อผ้าเครื่องกันหนาว ซึ่งจากการสำรวจเบื้องต้น มีนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัด 5 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองเลย , นาด้วง , เชียงคาน ท่าลี่ และ ปากชม ประมาณ 20,000 คน ได้รับผลกระทบ ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความหนาวเย็นให้กับเด็กกลุ่มดังกล่าว สพป.เลย 1 ได้ดำเนินการสานต่อโครงการช่วยน้องเมืองเลยต้านลมหนาว ซึ่งได้จัดทำอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยตั้งศูนย์รับบริจาคเสื้อผ้าเครื่องกันหนาวที่สพป.เลย 1 และที่โรงเรียนทุกแห่งในสังกัด

ทั้งนี้ผู้มีจิตเมตตาสามารถบริจาคเสื้อผ้าเครื่องกันหนาวได้ที่ สพป.เลย 1 ถนนพิพัฒนมงคล อำเภอเมือง จังหวัดเลย โทรศัพท์หมายเลข 0-4281-1301 ต่อ 4 หรือ โอนเงินเข้าบัญชี “ช่วยน้องเมืองเลยต้านลมหนาว” ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 403-0-20926-2 หรือบริจาคได้โดยตรงที่สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตามในส่วนของสภาพอากาศที่หนาวเย็นในขณะนี้นั้น ดร.สุเทพ บุญเติม ได้กำชับให้โรงเรียนได้ดูแลให้ความช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิดทั่วถึง มีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนให้เหมาะสมตามสภาพอากาศ ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้ออกกำลังกาย อบอุ่นร่างกายก่อนเข้าห้องเรียน และเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนสามารถสวมใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับสภาพอากาศได้.---Advertisement---