728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / เลยเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาไทคัพ คัดตัวแทนอีสานเหนือ 4-11 ม.ค.56

เลยเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาไทคัพ คัดตัวแทนอีสานเหนือ 4-11 ม.ค.56

เลยเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาไทคัพ คัดตัวแทนอีสานเหนือ 4-11 ม.ค.56
เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2556 ณ ห้องชัยพฤกษ์ โรงแรมเลยพาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดเลย นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย, นายสนอง โสประดิษฐ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย,นายสุพจน์ วงศ์พรหมท้าว ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย และตัวแทนจากบริษัท บุญรอด เทรดดิ้ง จำกัด ร่วมเปิดการแถลงข่าวการแข่งขัน

”ไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 11 พร้อมการจัดประชุมคณะกรรมการและนักกีฬา การจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน

นายสุพจน์ วงศ์พรหมท้าว ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย กล่าวว่า การแข่งขันครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-11 มกราคม 2556 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเลย และสนามฟุตบอลโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในทุกท้องถิ่น ตั้งแต่ระดับรากหญ้า เยาวชนประชาชนทั่วไป กีฬาสากลกีฬาพื้นบ้านส่งเสริมสุขภาพร่างกายแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงทั้งประเทศมีกิจกรรมกีฬาอย่างต่อเนื่องส่งเสริมการออกกำลังกายให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีน้ำใจนักกีฬาและเป็นการคัดเลือก ตัวแทนเขตภาคอีสานเหนือตอนบน ไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไป ประกอบด้วย 10 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน คือ จังหวัดขอนแก่น, อุดรธานี, นครพนมกาฬสินธุ์, หนองคาย,หนองบัวลำภู, สกลนคร, บึงกาฬ, มุกดาหาร, และจังหวัดเลย(เจ้าภาพ) ส่วนประเภทกีฬามี 7 ประเภทคือ ฟุตบอล เซปัคตะกร้อ ตะกร้อรอดห่วงสากล เปตอง วอลเล่ย์บอล กีฬาพื้นบ้านรวมทั้งกรีฑา และประกวดกองเชียร์ มีบริษัทสิงห์คอร์เปอร์เรชั่นจำกัดสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการแข่งขันกีฬาไทคัพครั้งนี้

นอกจากนี้ ยังมีกิจการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย การแสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อปเพื่อเป็นการส่งเสริมด้านนันทนาการ มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆบนเวทีตลอดงาน8วันดังกล่าวจังหวัดเลยได้พิจารณาเห็นว่าการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่น ทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการเข้าร่วมกีฬา ส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ แล้วยังส่งเสริมด้านการพักผ่อนหย่อนใจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเลยอีกด้วย

---Advertisement---