728x90 AdSpace

---Advertisement---

ขนมจีนน้ำแจ่วเชียงคาน

ขนมจีนน้ำแจ่วเชียงคาน,
ข้าวปุ่นก่อนเชียงคานดังระเบิด
ปายของจังหวัดแม่ฮ่องสอน สามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี ในช่วงปี 50 ดังมากๆ นักท่องเที่ยวแห่กันไปเที่ยวปายเรื่องของธรรมชาติบวกสถานที่โบราณบ้านเก่า สามชุกบ้านห้องชุมชนเก่าแก่บ้านไม้สร้างเป็นแถวมีโรงแรมไม้เก่าและโกดังติดแม่น้ำท่า­จีน 

ทั้งอำเภอปายอำเภอสามชุกเชียงคานมีลักษณะที่ทั้งสองมีและยิ่งอำเภอสามชุกกับเชียงคาน ในอดีตเป็นเมืองที่มีการค่าขายทางน้ำเป็นหลัก สามชุกเรือร่องแม่น้ำท่าจีน ส่งสินค้าระหว่างกรุงเทพมหานคร เมืองเชียงคานค้าขายระหว่างประเทศไทย - ลาว 


สมัยโบราณชาวไทยเชียงคาน ชาวนครเวียงจันทร์ ชาวปากลาย ชาวเมืองหลวงพระบางประเทศลาว ได้ทำมาค้าขายกันมาก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เชียงคานเป็นอดีตเป็นเมืองที่มีการค้าที่รุ่งเรืองมากที่สุดของจังหวัดเลย และก็เช่นกันเชียงคานบ้านห้องแถวสองชั้นบนถนนแคบริมชายโขงปิดตาการค้าหดหายลงหลายสิบ พ่อค้าชาวจีนย้ายไปค้าขายในตัวเมืองเลยหรือบางรายก็ไปค้าขายต่างถิ่นธนาคารก็เลิกย้า­ยไปสาขาเดิมที่ตัวเมืองเลย 

2550-2551 เชียงคานดังระเบิด นักท่องเที่ยวแห่กันมาท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชุมชน บ้านไม้ห้องแถว 2 ชั้นยาวไปตามถนน อาหารพื้นถิ่น และที่ทุกคนมาเบียนเชียงคาน นั่นก็คือ ข้านปุ่นน้ำแจ่ว

แก่งคุดคู้ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว 1 ใน 3 ของจังหวัดเลย ถูกกลบสนิทไม่มีนักท่องเที่ยวพูดถึงในช่วงแรกๆ วันนี้แก่งคุดคู้กลับมาได้รับความนิยมควบคู่ไปกับการสัมผัสลมหนาวไอโขงบนยอดทะเลหมอก ณ.ภูทอก เชียงคาน 

วีดีโอจาก youtube โดย สิทธิชัย สิทธิรัตน์ 
---Advertisement---