728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / สภ.ปากชมมอบรถตู้รับ-ส่งนักเรียนให้ ร.ร.เครือข่ายแก่งจันทร์

สภ.ปากชมมอบรถตู้รับ-ส่งนักเรียนให้ ร.ร.เครือข่ายแก่งจันทร์

สภ.ปากชมมอบรถตู้รับ-ส่งนักเรียนให้ ร.ร.เครือข่ายแก่งจันทร์
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการให้บริการรถรับส่งนักเรียน สำหรับโรงเรียนเครือข่ายแก่งจันทร์ ต.หาดคัมภีร์ อ.ปากชม จ.เลย ซึ่งสถานีตำรวจภูธรปากชม ได้มอบรถตู้เพื่อใช้รับส่งนักเรียน 1 คัน โดยมี พล.ต.ศักดา วงศ์ศิริยานนท์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย เป็นผู้แทนมอบ  และลงนามบันทึกความร่วมมือกับนายสุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นายสมาน นาวาสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์ และประธานเครือข่ายแก่งจันทร์ พร้อมด้วยนายทวีศักดิ์ ดาปี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดคัมภีร์ อ.ปากชม

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 กล่าวว่า เครือข่ายแก่งจันทร์เกิดจากความร่วมมือระหว่างโรงเรียนในตำบลหาดคัมภีร์ คือ โรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์ โรงเรียนบ้านนาโม้ โรงเรียนบ้านคกเว้า และโรงเรียนปากมั่งห้วยทับช้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกันบริหารจัดการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น ซึ่งเป็น อุปสรรคสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก และมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยใช้วิธีแยกสอนตามระดับชั้นแต่ละโรงเรียน มีรถรับส่งนักเรียน ซึ่งที่ผ่านมาผลการเรียนของเด็กดีขึ้นตามลำดับ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สนับสนุนงบประมาณสำหรับค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถรับส่งนักเรียน ทำให้สามารถบริหารจัดการเรียนการสอนได้อย่างดี ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ ทำให้หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาศึกษาดูงาน เพื่อนำไปปรับใช้กับโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ของตนเอง นอกจากนี้หน่วยงานราชการในพื้นที่ อ.ปากชม ยังเห็นความสำคัญการพัฒนาการศึกษาของบุตรหลาน อย่างเช่น สภ.ปากชม ได้มอบรถตู้สำหรับรับส่งนักเรียนเพิ่มมาอีก 1 คัน ทำให้การเดินทางของเด็กนักเรียน สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น

ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยกล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในเครือข่ายแก่งจันทร์นับเป็นความริเริ่มคิดนอกกรอบ ระเบิดจากข้างในออกไปสู่ข้างนอก ไม่ต้องรอให้หน่วยงานต้นสังกัดมาคอยสั่งการ ต้องขอชื่นชมในความพยายามของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่สามารถดำเนินการจนประสบความสำเร็จ ซึ่งตนอยากเห็นโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่อื่นๆ นำไปปรับใช้ เพื่อคุณภาพการศึกษาของบุตรหลาน

---Advertisement---