728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , , อำเภอภูหลวงจัดงานประเพณีพญาช้าง-นางผมหอม ปี 2556

อำเภอภูหลวงจัดงานประเพณีพญาช้าง-นางผมหอม ปี 2556

อำเภอภูหลวงจัดงานประเพณีพญาช้าง-นางผมหอม ปี 2556
   วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ นายอำเภอภูหลวง จังหวัดเลย กล่าวว่า ทางอำเภอภูหลวงร่วมกับทาง อบต.และประชาชน อ.ภูหลวงได้ร่วมกันจัดงานประเพณีพญาช้าง - นางผมหอม ครั้งที่ 14 ประจำปี 2556 ขึ้นในระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2556 ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอภูหลวง ในการจัดงานครั้งนี้ เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของอำเภอภูหลวง โดยเฉพาะเรื่องของพญาช้าง –นางผมหอม เป็นตำนานที่เล่าขานกันมายาวนานเกี่ยวกับภูหอ อยู่ในเขตุรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหอ อ.ภูหลวง

   กิจกรรมในงานจัดให้มี ขบวนแห่พญาช้าง นางผมหอม ร่วมงานสืบสานวึฒนธรรม"นุ่งผ้าไหม ใส่ผ้าซิ้น กินข้าวแลง การประกวดผลผลิตทางการเกษตร ชมการแข่งขันร้องเพลงประกอบเดนซ์เซอร์ชิมอาหารไทยภูหลวง การแข่งขันการขับร้องสรภัญญะ การแข่งขันทำอาหารพื้นบ้าน ประกวดส้มตำลีลา นิทรรศการภาพถ่าย "มหัศจารรย์ภูหอ ฮัก" ภูหลวง การประกวดธิดาช้าง นางผมหอม เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องะเที่ยวทางธรรมชาติ วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น และประเพณีวัฒนธรรม เชิญเข้าร่วมประกวดภาพถ่าย มหัศจรรย์ภูหอ ฮัก**ภูหลวง ในงานปีนี้ด้วย สอบถามรายละเอียดได้ที่ ทำการปกครองอำเภอภูหลวง จ.เลย 042-787032 - 086-2344786

---Advertisement---