728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / ภูหลวงจัดแต่งงานอีปุ่มวันแห่งความรัก

ภูหลวงจัดแต่งงานอีปุ่มวันแห่งความรัก

ภูหลวงจัดแต่งงานอีปุ่มวันแห่งความรัก
   นายนฤชา โฆษาวิไลซ์ นายอำเภอภูหลวง จังหวัดเลย กล่าวว่า อำเภอภูหลวงนั้นอยู่ติดกับเขตอนุรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูหลวง เป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำเลย มีความสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติพืชและสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ที่สำคัญคือกบภูเขาที่มีมากในที่ชุ่มชื่นตามลำธารในเขตภูหลวง โดยเฉพาะต้นแม่น้ำเลย

   ลูกของกบภูเขาชาวบ้านเรียกว่าอีปุ่ม เมื่อโตเต็มที่ชาวบ้านจะเรียกว่าย่ากาบ เนื่องจากมีเสียงร้องคล้ายเป็ดร้อง อีปุ่มนั้นเป็นสัตว์พื้นบ้าน นำมาประกอบเป็นรับประทานหลายอย่างเช่น แกง ต้ม อ่อม หมกใส่ผักพื้นบ้าน ปัจจุบันมีอีปุ่มลดจำนวนน้อยลงอย่างมาก เนื่องจากชาวบ้านมีความต้องการนำไปประกอบอาหารจำนวนมาก เพราะรสชาติอร่อย

   จากปัญหาดังกล่าว อำเภอภูหลวงจึงร่วมกับตำบลเลยสังไสย์ จึงได้จัดทำโครงการอนุรักษ์พันอีปุ่มขึ้นที่บ้านเลยเตาตาด ต.เลยวังไสย์ ด้วยการจัดพื้นที่ในการอนุรักษ์พันธ์อีปุ่ม เพื่อให้อีปุ่มเจริญเติบโด และสืบสายพันธุ์เป็นกบภูเขาต่อไป จัดขึ้นในวันที่ 14 กุมภาพันธ์นี้ เป็นวันวาเลนไทม์ วันแห่งความรัก ทางอำเภอภูหลวงร่วมกับ อบต.เลยวังใสย์จึงได้จัดงานวันแห่งความรักขึ้นชื่อ วิวาอีปุ่มที่เลยวังใสย์ ที่โรงเรียนบ้านเลยวังใสย์ ด้วยการจดทะเบียน สมรสข้ามขอบฟ้าที่จุดชมวิวภูหลวงให้กับอีปุ่ม และมีการปล่อยอีปุ่มลงในแม่น้ำเลยเพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธ์อีปุ่ม ก่อนจุดทะเบียนก็จะมีพิธีทางศาสนาด้วย 

---Advertisement---