728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / กลุ่มรักษ์เมืองเลยมีมติฟ้องศาลปกครองให้จังหวัดเปิดเผยสัญญาสัมปทานจัดงานดอกฝ้ายแล้ว

กลุ่มรักษ์เมืองเลยมีมติฟ้องศาลปกครองให้จังหวัดเปิดเผยสัญญาสัมปทานจัดงานดอกฝ้ายแล้ว

กลุ่มรักษ์เมืองเลยมีมติฟ้องศาลปกครองให้จังหวัดเปิดเผยสัญญาสัมปทานจัดงานดอกฝ้ายแล้ว
กลุ่มรักษ์เมืองเลยเปิดเวทีบนสี่แยก อัดจังหวัดปล่อยนายทุนรับเหมาจัดงานกาชาด รองผกก.สภ.เมืองเลยขึ้นแจงบนเวที ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องขบวนการเก็บค่าจอดรถ ไฟเขียวลูกน้องจับกุมแก๊งค์รับจอดรถอย่างเด็ดขาด ด้านผู้ว่าฯส่งเจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดชี้แจงด้วยวาจาหลังเวที เหตุที่ต้องให้ผู้รับเหมามาจัดงาน เพราะจังหวัดจัดไม่ไหว เงินไม่พอ ผู้รับเหมาแก่และป่วย ทำให้คุมลูกน้องไม่อยู่ เลยออกไปสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน ขณะที่แกนนำกลุ่มรักษ์เมืองเลยมีมติฟ้องศาลปกครองขอให้จังหวัดเปิดเผยสัญญาสัมปทานแล้ว
    เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 กลุ่มรักษ์เมืองเลย ที่นำโดยนายคุ้มพงษ์ ภูมิภูเขียว และนายทศพล พรหมเกตุ ได้เปิดเวทีชั่วคราวบริเวณสี่แยกหน้าศาลากลางจังหวัดเลย เรียกร้องคัดค้านการเปิดให้ผู้รับเหมาเข้ามาจัดงานกาชาดดอกฝ้ายบานมะขามหวานเมืองเลย โดยได้รับการอำนวยความสะดวกจากตำรวจ สภ.เมืองเลยให้ใช้พื้นที่และไฟฟ้าสำหรับเครื่องขยายเสียง และมีกลุ่มนักเรียน นักศึกษาได้ร่วมแจกจ่ายแถลงการณ์เรียกร้องให้ทางจังหวัดเลยดำเนินการกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลหยุดการเก็บเงินค่าจอดรถบนทางสาธารณะบริเวณรอบศาลากลางจังหวัด สถานที่จัดงานดอกฝ้ายบานมะขามหวานเมืองเลย ประจำปี 2556 เนื่องจากมีประชาชนจำนวนมากได้รับความเดือดร้อน และยังเรียกร้องให้ทางจังหวัดยกเลิกการเก็บค่าบัตรผ่านประตู เพราะทางกลุ่มฯเห็นว่าเป็นงานที่แสดงถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันดีงามของคนเมืองเลย แต่กลับให้กลุ่มนายทุนที่เป็นผู้รับเหมาจัดงานเข้ามากำหนดรูปแบบการจัดงาน และหาผลประโยชน์อย่างเบ็ดเสร็จ หากได้กำจัดสิ่งเหล่านี้แล้ว ทางกลุ่มเชื่อว่างานกาชาดของคนเมืองเลยจะกลับมายิ่งใหญ่อย่างมีคุณค่าเหมือนในอดีต ขณะเดียวกลุ่มรักษ์เมืองเลยได้แนบคำสั่งศาลปกครองขอนแก่นที่สั่งห้ามเก็บค่าจอดรถในที่สาธารณะดัวย

นอกจากนี้กลุ่มรักษ์เมืองเลยได้เดินทางไปยื่นหนังสือต่อนายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เพื่อขอข้อมูล เปิดเผยสัญญาสัมปทานรับเหมาจัดงานกาชาดดอกฝ้ายบาน มะขามหวานเมืองเลยต้องการขอเอกสารหลักฐานสัญญาสัมปทานจัดงานดอกฝ้ายฯ ปี 2556 ระหว่างจังหวัดเลย (หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) กับเอกสารผู้รับเหมาสัมปทาน , ขอทราบว่าจังหวัดเลย (หรือหน่วยงานภาครัฐ) ได้ผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นด้านรายได้หรืออื่นๆ จากเอกชนเท่าไหร่, อย่างไร และรายได้ดังกล่าวนำไปใช้ประโยชน์เพื่อชาวเลยอย่างไร , งานดอกฝ้ายฯ ปีต่อไปไม่ควรมีการรับเหมาสัมปทานและเก็บค่าผ่านประตู , ค่าจอดรถควรให้เทศบาลเมืองเลยเป็นผู้จัดเก็บและจัดระเบียบการจอดรถตามอำนาจหน้าที่ เพื่อรายได้จะนำเข้าท้องถิ่น และควรเปิดโอกาสให้ทั้งภาครัฐและเอกชน หรือพ่อค้า-แม่ขายในท้องที่ ที่เป็นคนเมืองเลยหรือที่อยู่ในเมืองเลย มีสิทธิ์-มีส่วนเป็นเบื้องต้นในการเข้าร่วมงาน

นายคุ้มพงษ์ ภูมิภูเขียว กล่าวว่า สัญญาสัมปทานการจัดงานดอกฝ้ายฯ เป็นกรณีที่ค้างคาใจของประชาชนมาช้านาน ว่ามีการจัดสรรผลประโยชน์กันอย่างไร ประชาชนคนเมืองเลยได้อะไรบ้าง ซึ่งตนทราบว่า การทำสัญญาปีนี้ ผู้รับเหมาจ่ายให้ทางจังหวัดเพียงประมาณ 2 แสนบาท แต่รายได้ของผู้รับเหมาตลอดทั้งงานมีไม่ต่ำกว่า 8 ล้านบาท ทางกลุ่มรักษ์เมืองเลยยังมีความเคลือบแคลงสงสัยว่า จะมีการจ่ายเงินให้กับผู้ใหญ่ในจังหวัดนอกเหนือจากที่ระบุในสัญญาอีกจำนวนเท่าไหร่ และเงินส่วนนั้นนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในกิจการของเหล่ากาชาดอย่างไรบ้าง หากเงินจำนวนที่ไม่เปิดเผยนี้เข้ากระเป๋าส่วนตัวของคนใดคนหนึ่ง ก็เท่ากับว่า ผู้จัดงานได้เอาคำว่าจังหวัดเลยมาหาผลประโยชน์ส่วนตัว ทางกลุ่มจึงมายื่นหนังสือในครั้งนี้

ด้าน พ.ต.ท.ณัฐกฤต คำวิเศษชัย รองผู้กำกับ สภ.เมืองเลยได้ขึ้นเวทีชี้แจง กรณีการมีกลุ่มบุคคลเรียกเก็บเงินค่าจอดรถบนถนนหลวง โดยอ้างว่าได้มีตำรวจมีผลประโยชน์ร่วมด้วย ว่า ทางตำรวจ สภ.เมืองเลย และกองบังคับการตำรวจภูธร จ.เลย ไม่มีนโยบายเก็บค่าจอดรถ และได้สั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาดำเนินการจับกุมกลุ่มบุคคลที่มาเรียกเก็บเงินประชาชน และหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการถูกเรียกค่าจอดรถให้แจ้งตำรวจมาจับกุมได้ทันที


ทั้งนี้ ระหว่างการเปิดเวทีอภิปราย ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้ส่งนายบัญญัติ ศรีอุทัย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ สำนักงานจังหวัดเลย มาชี้แจงโดยวาจาต่อแกนนำว่า การให้ผู้รับเหมามารับจัดงาน เป็นการลดภาระด้านงบประมาณของทางจังหวัด ซึ่งหากจังหวัดเป็นผู้จัดเองต้องใช้งบประมาณกว่า 7-8 แสนบาท จะทำให้ไม่เหลือเงินมอบให้เหล่ากาชาด การที่ผู้รับเหมามาจัดงาน จึงทำให้มีเงินเหลือไว้ใช้ในการกุศล สำหรับการที่มีกลุ่มบุคคลไปเรียกรับผลประโยชน์ ค่าจอดรถหรือค่าที่ขายสินค้า นั้น ทราบว่าทางผู้รับเหมามีสุขภาพไม่ดี จึงไม่สามารถควบคุมลูกน้องได้
อย่างไรก็ตาม กลุ่มรักษ์เมืองเลยได้มีมติยื่นฟ้องศาลปกครองอุดรธานี เพื่อขอให้ทางจังหวัดเลยเปิดเผยเอกสารสัญญาสัมปทานการจัดงานกาชาดดอกฝ้ายบาน มะขามหวานเมืองเลยแล้ว เนื่องจากเห็นว่า การชี้แจงของตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ชัดเจน และไม่มีลายลักษณ์อักษร ไม่ยอมเปิดเผยสัญญาสัมปทานดังกล่าว
---Advertisement---