728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / ขนส่งจังหวัดเลยประมูลทะเบียนรถสวย ตั้งเป้า 15 ล้านบาทเข้ากองทุนรณรงค์ลดอุบัติเหตุ

ขนส่งจังหวัดเลยประมูลทะเบียนรถสวย ตั้งเป้า 15 ล้านบาทเข้ากองทุนรณรงค์ลดอุบัติเหตุ

ขนส่งจังหวัดเลยประมูลทะเบียนรถสวย  ตั้งเป้า 15 ล้านบาทเข้ากองทุนรณรงค์ลดอุบัติเหตุ
เมื่อวันที่ 23 มีนาคมคม 2556 ที่โรงแรมเลยพาเลซ อ.เมือง จ.เลย สำนักงานขนส่งจังหวัดเลยจัดงานประมูลหมายเลขทะเบียนรถ เลขสวย โดยมีนายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเป็นประธานเปิดงาน

  นางสายสุนีย์ เด็ดดวง ขนส่งจังหวัดเลย กล่าวว่า การจัดประมูลทะเบียนรถ เลขสวยครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่สองของจังหวัดเลย โดยครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อปี 2551 มีรายได้จากการประมูลรวมทั้งสิ้น 9,674,999 บาท สำหรับครั้งนี้ได้นำหมายเลขทะเบียนรถประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หมวดอักษร กง จำนวน 301 หมายเลข ออกประมูลเป็นการทั่วไป เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถร่วมประมูลได้อย่างเสมอภาค เท่าเทียมกันด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม ซึ่งในปีนี้มีประชาชนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประมูล จำนวน 367 ราย รวมเป็นเงินค่าลงทะเบียนทั้งสิ้น 1,201,000 ราย

ด้านนายนายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า เงินที่ได้จากการประมูลทะเบียนรถครั้งนี้จะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และส่วนหนึ่งได้มอบให้ผู้พิการจากอุบัติเหตุในจังหวัดเลยด้วย โดยในปีนี้ตั้งเป้ารายได้ไว้ไม่ต่ำกว่า 15 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าครั้งที่แล้วประมาณ 6 ล้านบาท
สำหรับรูปภาพที่นำมาพิมพ์ไว้บนทะเบียนรถในการประมูลครั้งนี้ ประกอบด้วย รูปผาหล่มสัก รูปใบเมเปิ้ล รูปหน้ากากผีตาโขน และรูปภูหลวง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และประเพณีวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเลย

---Advertisement---