728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / เลยจัดประมูลทะเบียนรถเลขสวยรับเละกว่า24ล้านบาท

เลยจัดประมูลทะเบียนรถเลขสวยรับเละกว่า24ล้านบาท

เลยจัดประมูลทะเบียนรถเลขสวยรับเละกว่า24ล้านบาท
นางสายสุนีย์ เด็ดดวง ขนส่งจังหวัดเลย กล่าวว่า จากการที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย ได้ดำเนินการประมูลทะเบียนรถเลขสวย ที่ห้องประชุมชัยพฤกษ์ โรงแรมเลยพาเลช จังหวัดเลย  ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม

โดยหมายเลข กง 9999 เลย ผู้ที่ประมูลได้คือ นายบันเจิด ฉัตรไพทูรย์ ประธานบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร จังหวัดอุดรธานี ในราคา 1,000,000 บาท รวม 2 วัน ได้เงินรวมทั้งสิ้น 24,204,000 ล้านบาท

สำหรับเลขสวยจากการประมูลผ่านพิธีปลุกเสกแผ่เมตตาจิตจากหลวงปู่ท่อน ญานธโร วัดศรีอภัยวัน ต.นาอ้อ จ.เลย ที่เป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่ชาวจังหวัดเลยและพุทธศาสนิกชนทั่วไปให้ความเคารพนับถือมาก ทำให้การประมูลเลขสวยดังกล่าวได้รับความสนใจจากชาวจังหวัดเลยและจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมประมูลเป็นจำนวนมาก


ราคาที่ประมูลกันไป เฉพาะเลขที่น่าสนใจ 
1=390,000 บาท
2=120,000 บาท
3=100,000 บาท
4=117,000 บาท
5=155,000 บาท
6=87,000 บาท
7=130,000 บาท
8=202,000 บาท
9=232,000 บาท
..................
11=124,000 บาท
22=80,000 บาท
33=124,000 บาท
44=72,000 บาท
55=105,000 บาท
66=85,000 บาท
77=100,000 บาท
88=200,000 บาท
99=235,000 บาท
..................
123=131,000 บาท
234= 85,000 บาท
345= 70,000 บาท
678=87,000 บาท
789=270,000 บาท
..................
1234=160,000 บาท
2345=85,000 บาท
3456=75,000 บาท
4567=72,000 บาท
5678=90,000 บาท
6789=95,000 บาท


ข่าวจาก มติชน ออนไลน์
ภาพจาก เที่ยวเลย.com
---Advertisement---