728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / ป่าภูหลวงเร่งพัฒนาแหล่งอาหารช้างเพิ่ม หวั่นแล้งจัดแตกโขลงบุกรุกพื้นที่เกษตร

ป่าภูหลวงเร่งพัฒนาแหล่งอาหารช้างเพิ่ม หวั่นแล้งจัดแตกโขลงบุกรุกพื้นที่เกษตร

ป่าภูหลวงเร่งพัฒนาแหล่งอาหารช้างเพิ่ม หวั่นแล้งจัดแตกโขลงบุกรุกพื้นที่เกษตร
 หน.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ชี้หน้าแล้งปีนี้มาเร็วและรุนแรง เตรียมพัฒนาแหล่งอาหารให้ช้างป่า พร้อมทำรั้วไฟฟ้าป้องกันช้างออกไปทำลายพืชผลของเกษตรกรรอบนอกเขต เผยปลูกพืชอาหารช้างแล้ว 100 ไร่ ทำโป่งเทียมอีก 150 จุด

       วันนี้ (11 มี.ค.) นายชัยณรงค์ ดูดดื่ม หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง อ.ภูเรือ จ.เลย เปิดเผยว่า เขตมีพื้นที่ 565,900 ไร่ สามารถรองรับช้างป่าได้ประมาณ 150 ตัว ซึ่งจากการสำรวจพบว่าปี 2554 มีประชากรช้างป่าบนภูหลวง 95 ตัว ปี 2555 พบ 105 ตัว ทุกโขลงมีลูกช้างอายุ 1-2 ปี และมีแนวโน้มจะขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของป่า
       
       อย่างไรก็ตาม ขณะนี้โครงการฟื้นฟูอาหารช้างอันเนื่องจากพระราชดำริ มีปัญหาอยู่บ้างคือแหล่งน้ำแหล่งอาหารที่มีปัญหาช่วงแล้ง ช้างบางตัวบางกลุ่มจะออกไปหากินพืชผลของเกษตรกร โดยเฉาะสวนยางพาราที่เกษตรกรปลูกกล้วยและขุดบ่อน้ำไว้ด้วย เป็นอาหารที่ช้างป่าชื่นชอบ
       
       นายชัยณรงค์กล่าวว่า ปัจจุบันกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้จัดสรรงบประมาณมาให้โครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่า เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำแหล่งอาหารเพิ่มขึ้น เพิ่มการเฝ้าระวังช้างป่าที่จะออกไปกินพืชผลของเกษตรกรรอบเขต
       
       สำหรับมาตรการระยะยาวนั้น ปี 2557 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้จัดสรรงบประมาณมาให้ทำรั้วไฟฟ้า เพื่อป้องกันช่างป่าในพื้นที่วิกฤต และโครงการเพาะกล้าไผ่หนาม เพื่อเป็นแนวรั้วธรรมชาติป้องกันช้างป่าไม่ให้ออกไปรบกวนประชาชนและเกษตรกร โดยปัจจุบันได้พัฒนาแหล่งน้ำ 20 จุด ปลูกพืชอาหารช้างราว 100 ไร่ และทำโป่งเทียมอีก 150 จุด

ที่มาจาก manager.co.th/Local
---Advertisement---